Synonymer till konfidentiell

Synonymer till konfidentiell

Ur Synonymordboken

Vad betyder konfidentiell?

Hur uttalas konfidentiell?

  1. [-den(t)siell]
Ur Ordboken

Hur används ordet konfidentiell?

 • Det finns ett tydligt regelverk för hanteringen av konfidentiell information inom skolväsendet.
 • Det föreligger en allvarlig risk att elevers hälsa kan komma i fara eller att konfidentiell information kommer på avvägar.
 • Ett bud som Coastal Contacts menar var av fientlig karaktär och dessutom baserat på konfidentiell information.
 • Och det var nämligen på grund av att Sir John medverkade till att lämna ut konfidentiell information till tredje man.
 • De vet att informationen är konfidentiell tills WHO har gått ut offentligt.
 • Dokumentet är ett svar på en konfidentiell förfrågan kring mikrobetalningar som NAA riktat till flera teknikföretag.
 • De stod åtalade för att ha medverkat till blankning i aktier med hjälp av konfidentiell information om att kursen i mjukvaruföretaget Telelogic skulle falla.
 • Datorn som dök upp på Ebay är bara en av två datorer med konfidentiell information som stulits.
 • Vidare betonas att alla försiktighetsåtgärder ska vidtas beträffande konfidentiell information likväl som för klienten känsliga uppgifter.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord