Synonymer till konfirmera

Synonymer till konfirmera

Ur Synonymordboken

Vad betyder konfirmera?

Ur Ordboken

Hur används ordet konfirmera?

  • De som av någon anledning valde att inte döpa och konfirmera sitt barn sågs som avvikande och märkliga.
  • Till sist frågade hon pappa om hon inte måste konfirmera sig.
  • Nu måste bara de aktuella hästarna konfirmera form och god hälsa och matchas i lagom krävande tävlingar fram till slutet av september.
  • Vid misstanke om appendicitabscess bör man försöka konfirmera diagnosen röntgenologiskt och primärt behandla konservativt.
  • Flera studier behövs för att konfirmera detta fynd.
  • Precisionen för att finna ryggmärgsbråck är så låg för alfafetoprotein i serum att ett fostervattenprov eller en noggrann ultraljudsundersökning måste göras för att konfirmera fynden.
  • Ingen biokemisk hjärtinfarktmarkör kan idag säkert konfirmera alternativt utesluta hjärtinfarkt vid ankomsten till sjukhuset.
  • De judiska pojkar som vill konfirmera sig skulle av religionstekniska skäl inte kunna göra detta.
  • Även om resultaten verkar mycket lovande är det viktigt att i nya studier konfirmera den skadeförebyggande effekten av denna typ av träning.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord