Synonymer till kontingent

Synonymer till kontingent

Ur Synonymordboken

Vad betyder kontingent?

Hur uttalas kontingent?

  1. [-inggent äv. -injent]
Ur Ordboken

Hur används ordet kontingent?

 • En stor kontingent amerikanska marinsoldater ska leda andra utländska och afghanska soldater mot talibanfästet Marja i Helmandprovinsen.
 • Dessa levereras kontingent på vissa beteenden och ökar eller minskar sannolikheten för att ett beteende ska inträffa igen.
 • Att förstärkningen skall vara kontingent betyder att den endast skall komma efter det önskvärda beteendet och inte annars.
 • Jag nämnde även hur ett tidigare mer förgivettaget innehåll började problematiseras i sina sociohistoriska bestämningar och betraktas som kontingent och som diskursivt konstruerat.
 • Mina undersökningar handlar om ett sådant kontingent och diskursivt innehåll.
 • Inkommensurabiliteten behöver då inte längre vara någonting absolut utan kan vara en kontingent relation enligt Flecks intentioner.
 • Skotska Fänikan är en förening som vårdar minnet av den gigantiska skotska kontingent som ingick i Gustav II Adolfs här under det trettioåriga kriget.
 • Italienska och franska marina enheter förväntades övervaka kuststräckan till dess tyskledd kontingent kan ta över.
 • Frölundas kontingent av finländare är ett resultat av den kombinationen.
 • Och den bosniska kontingent som jag har litet insyn i består av yngre och medelålders människor som kan tjäna ihop till sin egen pension innan den dagen kommer när de själva skall pensioneras.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.