Synonymer till oberoende

Synonymer till oberoende

Ur Synonymordboken

Vad betyder oberoende?

Ur Ordboken

Hur används ordet oberoende?

 • Regeringen tillsatte en juristkommission efter räden sedan parlamentet krävt en oberoende utredning.
 • För att minska sitt ensidiga beroende av energipriserna skulle den ryska staten behöva liberalisera ekonomin och göra rättssystemet oberoende av politiskt godtycke.
 • Som svar på anklagelserna om missförhållanden har nu Robertson själva beställt en oberoende kontroll av den utpekade gården.
 • Vi måste få en oberoende granskning av denna affär.
 • Enligt praxis ska denna utföras av ett organ som är oberoende i förhållande till både polismannen och den enskilde.
 • - Domstolsväsendet är inte oberoende och det kommer att signaleras ovanifrån om vad utgången ska vara.
 • Detta gör dock inte att någon form av oberoende prövning är överflödig.
 • Men en oberoende kvalitetskontroll utgör också ett skydd mot politiska ingripanden i konfliktsituationer.
 • En oberoende undersökning visar att de som röker mentolcigarretter har lättare att börja och svårare att sluta att röka.
 • Slutsatsen att det är regeringssidan som står bakom användandet sägs grundas på information från flera oberoende källor.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.