Synonymer till ovilja

Synonymer till ovilja

Ur Synonymordboken

Vad betyder ovilja?

Ur Ordboken

Hur används ordet ovilja?

  • Stötestenar har varit Kroatiens ovilja att lämna ut misstänkta krigsförbrytare till Haagdomstolen samt en gränstvist med Slovenien.
  • Snarare handlar det om en ovilja att framhålla sin kunskap.
  • Spyker hävdar att GM:s ovilja att acceptera räddningsplaner med kinesisk inblandning sänkte Saab.
  • Barnmorskorna lade även märke till dotterns ovilja att låta mamman ta hand om den nyfödda.
  • Protest: En ovilja av ideologiska skäl att bidra till ett samhällssystem man känner sig utnyttjad av.
  • Fredagen innebar tvåårsdagen av revolutionen i Egypten och på flera håll i landet samlades människor för att protestera mot det man uppfattar som regeringens ovilja att infria de förhoppningar som man haft efter Hosni Mubaraks fall.
  • SL:s ovilja mot kunder och resenärer är irriterande och tidskrävande.
  • Men även företag drabbas hårt av bankernas höga räntenetto och ovilja till att låna ut till företagens investeringar.
  • En tilltagande ovilja att berätta om trender från modefältets innersta krets kan tolkas som en önskan att återvinna det esoteriska skimret kring trender.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.