Synonymer till preferens

Synonymer till preferens

Ur Synonymordboken

Vad betyder preferens?

Hur uttalas preferens?

  1. [-angs eller -ens]
  2. [-angs]
Ur Ordboken

Hur används ordet preferens?

 • Är det så att min enskilt viktigaste preferens är att få ett stabilt regeringsunderlag så tänker man så.
 • Westerlund nämnde för övrigt inte något om huruvida hon i och med sin preferens också hade bytt åsikt gällande avdrag för fackavgifter.
 • Det finns andra studier som visar att preferens för sötsaker inte skiljer sig mellan söner till alkoholister och kontrollpersoner.
 • Det kan lika gärna handla om en preferens för stökiga konserter som att ägna sig åt extremsport.
 • Men hur förändrar man ett företag som i årtionden varit förknippat med underkläder och kläder för en medelålders generation utan någon särskild preferens för trender?
 • Sist men inte minst: vid val av behandlingsmetod bör patientens preferens för behandlingsform beaktas och ges stort utrymme.
 • Först ska jag klargöra min egen preferens beträffande samhällsskick: jag lever helst i ett sekulärt samhälle med religionsfrihet.
 • En tradition av preferens för pojkar och sedvänjan att betala hemgift är de främsta förklaringarna till att familjerna väljer bort flickor.
 • Om inte lagstiftaren ger allmänna riktlinjer för den preferens som måste göras mellan olika i och för sig väsentliga arbetsuppgifter kommer avgörandet att fattas av de enskilda befattningshavarna.
 • Men det är också möjligt att mena att förändring kan finnas som preferens i en politisk kultur eller att det är främst andra orsaker som ligger bakom en politisk förändring.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord