Vad betyder radikalisering

Vad betyder radikalisering?

Ur Ordboken

Hur används ordet radikalisering?

 • Ett exempel på det är att vi har få resurser att bistå oroliga mödrar som vänder sig till fältarbetare då de sett en begynnande radikalisering hos sina söner.
 • Vietnamkriget hade bidragit till en radikalisering av ungdomar i hela världen.
 • De frågor som restes direkt efter Abdulwahabs attentat har däremot lyst med sin frånvaro: den process av radikalisering som förekommer inom extrema islamistiska miljöer i Europa diskuteras knappast i Sverige.
 • Erfarenheter från forskning kring radikalisering i Europa visar på hur sammankopplade extrema våldsbenägna miljöer är till varandra över nationsgränser.
 • - Det finns ingen förståelse hos befolkningen för den radikalisering som man har sett.
 • Olof Palmes radikalisering av socialdemokratin hade fått sitt svar.
 • Bidrog Socialdemokraternas radikalisering till att Moderaterna lyfte bland väljarna?
 • Om det dör blir följden en radikalisering i hela regionen.
 • Och det betyder att vi har en radikalisering och kan se islamistiska trender även i Sverige.
 • Det går att ifrågasätta både antalet och definitionen eftersom radikalisering mer beskriver en process än ett färdigt tillstånd.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.