Synonymer till revidera

Synonymer till revidera

Ur Synonymordboken

Vad betyder revidera?

Ur Ordboken

Hur används ordet revidera?

  • Det är dags att revidera företagens roll i samhället.
  • Tanken var först att springa på bana men när vi närmade oss Studenternas IP visade det sig att någon slags friidrottstävling var i full gång där så vi fick raskt revidera planerna och bege oss upp mot Stadsskogen igen.
  • Skatten har lett till hårt motstånd från inflytelserika företrädare för näringslivet och regeringen ville därför revidera den.
  • Totalt sett förefaller Riksbanken kunna hålla fast vid sin arbetslöshetsprognos på kort sikt och kommer troligen att revidera upp sin sysselsättningsprognos.
  • Och hans val att revidera målet får stöd av ny forskning.
  • Men i och med att huvudpersonernas röster smälter samman är det dags att revidera den uppfattningen.
  • De kan nu få anledning att revidera sina prognoser något.
  • Strax före jul valde finansminister Borg till slut att revidera ner de överoptimistiska prognoser som han lagt till grund för höstbudgeten.
  • Jag känner att jag måste revidera en smula.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord