Synonymer till rigid

Synonymer till rigid

Ur Synonymordboken

Vad betyder rigid?

Hur uttalas rigid?

  1. [-gi:d]
Ur Ordboken

Hur används ordet rigid?

 • Det är en stel rigid regel som man borde göra något åt.
 • Istället för att i Kennans fotspår utmejsla en rigid doktrin för en alltmer sammansatt värld borde Obama tydligare artikulera vilka principer som vägleder utrikespolitiken men i övrigt fortsätta att agera flexibelt.
 • Uppfattningen om kön och genus är väldigt rigid inom vissa specifika kulturer.
 • Ibland beskylls IMF för att ha en alltför stelbent och rigid inställning till länders problem.
 • Som naturvetare är hon utmanande i sin kritik av rigid rationalism och i sin benägenhet att anlägga humanistiska perspektiv på frågor som brukar vara fredade från sådana förment ovetenskapliga griller.
 • Boken handlar om ett försenat tonårsuppror av en kvinna som under uppväxten hållits tillbaka av en sträng och rigid mamma.
 • Det är också så att en rigid arbetsmarknad och höga kostnader för arbetskraft ytterligare har snabbat på processen.
 • Det dåliga med motsatsen är om det är en rigid struktur som det aldrig går att flytta sig inom.
 • Men att Swedbank återigen slår på trumman för en mer rigid kreditsyn till privatbostäder kan också tolkas som att de ber konkurrenterna om hjälp att stå emot låneaptiten från ränterusiga bostadsköpare.
 • Det är knappast en rigid kroppsfientlig attityd som Weil här ger uttryck för.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord