Synonymer till samtycke

Synonymer till samtycke

Ur Synonymordboken

Vad betyder samtycke?

Ur Ordboken

Hur används ordet samtycke?

 • Utredaren anser att Sverige även i fortsättningen ska erkänna fullmaktsäktenskap trots att: Skatteverket har hanterat fullmaktsäktenskap som ingåtts utan den berörda partens samtycke eller vetskap.
 • De uppgifter som Skatteverket har lämnat till utredningen kan handla om muslimska flickor vilkas wali har gift bort dem utan vare sig deras samtycke eller vetskap.
 • Han nekade till att ha givit order eller samtycke till planer på att utplåna mayafolket ixil.
 • En grundregel är annars att registrering kräver samtycke från dem som registreras.
 • Problemet är dock att bostadsbolagen verkar ha tummat på regeln om att uttryckligt samtycke måste ges.
 • Det hela går till på följande sätt: När en ung person går till socialtjänsten och ansöker om försörjningsstöd får han eller hon skriva på ett samtycke som ger Arbetsförmedlingen och kommunen rätt att utbyta information.
 • En inspirerande vision om värdet av frihet och jämlikhet spreds över Europa när fransmännen visade hur nationalstaten kunde styras med folkets samtycke i stället för av en monark.
 • Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville se en lag som slår fast att samlag utan samtycke ska ses som våldtäkt.
 • En av de viktigaste punkterna är krav på uttryckligt samtycke från konsumenterna innan företagen får behandla deras uppgifter.
 • För biobanksprojekt medför detta att forskaren måste inhämta förnyat samtycke från den som lämnat provet varje gång vetenskapen utvecklats och proverna kan ge svar på nya medicinska frågeställningar.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord