Synonymer till skev

Synonymer till skev

Ur Synonymordboken

Vad betyder skev?

Ur Ordboken

Hur används ordet skev?

 • Debatten har inte blivit mindre skev av att politiker och opinionsbildare på vänsterkanten slagit fast halsbrytande orsakssamband: jobbskatteavdrag ger ojämlikhet som ger stenkastning och bilbränder.
 • Hon menar att många arbetsgivare är skeptiska till att anställa ungdomar utan erfarenhet vilket i det långa loppet leder till att unga får en skev självbild och tror att de inte är anställningsbara.
 • Till Raymonds principfasta och tyranniska mormor som närde en skev men stark klasskänsla.
 • Ty alla som följt bombdådsrapporteringen i nyheterna den senaste veckan har serverats en övertydlig illustration av skev nyhetsvärdering och tiltad världsbild.
 • Män kan ha fått en skev bild av att det bara är att ta för sig av en kvinnas kropp och se till att den används primärt för den egna njutningen och något annat är inte det minsta intressant.
 • Men den höga befolkningstillväxten och inflyttningen i Stockholm gör bostadsmarknaden skev eftersom efterfrågan fortsätter att öka.
 • Därmed förstärks en redan mycket skev konkurrenssituation.
 • Det blir en skev debatt om barnfattigdom om man använder statistik som osynliggör denna grupp barn som idag är en del av det svenska samhället.
 • Låt säga att Johanne Hildebrandt kritiserade en informationsfilm om drogmissbruk därför att den gav en skev bild av missbrukarna.
 • Det är både en skev och onödigt konfliktskapande beskrivning.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord