Synonymer till substantiell

Synonymer till substantiell

Ur Synonymordboken

Vad betyder substantiell?

Ur Ordboken

Hur används ordet substantiell?

 • Jag tror också att det finns en substantiell oro för att Sverige riskerar att dras in i krigshandlingar mot sin vilja.
 • Pierre anser att dess symbolism har en mer universell spännvidd och föreslår således en mer substantiell källa än madame Blavatskys teosofiska skrifter.
 • Men boken är inte bara beundransvärt substantiell utan också högst stimulerande därför att den ger läsaren alla möjligheter att själv tänka vidare.
 • Genom lika rösträtt kan nämligen befolkningen få en reell delaktighet i samhällets utformning vilket gör dem till medborgare i en mer substantiell bemärkelse.
 • Men Obamas närvaro signalerar ändå att Vita husets tilltro till att Köpenhamnsmötet trots allt kan landa någon form av substantiell överenskommelse har ökat.
 • - Återhämtningen som vi har sett nu har varit ganska substantiell och har gått väldigt fort.
 • Jag ser det mest som ett namnbyte och inte som en substantiell förändring.
 • Kvinnorepresentation som oberoende respektive beroende variabel kan också diskuteras i termer av deskriptiv respektive substantiell representation.
 • Istället för att fokusera på kvinnor som politiska aktörer läggs fokus på att bakvägen förklara en policy som utifrån dess utfall kategoriseras som substantiell kvinnorepresentation.
 • Min fru har grejat med mer substantiell förtäring därhemma.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.