Synonymer till undfallande

Synonymer till undfallande

Ur Synonymordboken

Vad betyder undfallande?

Ur Ordboken

Hur används ordet undfallande?

 • Problemet är att den ambitionen saknas och att Naturvårdsverket är för undfallande för att ställa rimliga krav på renskötarna.
 • Förstås ett epitet baserat på hans många gånger undfallande blick och snarast pojkaktiga uppsyn mitt bland allt det grånande skägget.
 • Davids hat mot modern i originalet blir mindre uttalat i relationen mellan Sara och Ponténs undfallande Erik.
 • Vibeke Bjelkes regi är diskret och verkar ibland olyckligt undfallande gentemot Mankells förenklande konfliktskildringar.
 • Stefan Ragnarsson: Våra lagar är lite undfallande i Sverige.
 • Sverige var inte undfallande mot Moskva utan höll fast vid linjen att befälhavaren skulle förhöras och ubåten bärgas av Sverige.
 • Först om några år går det att avgöra om Sveriges och EU:s undfallande hållning till USA:s klimatpolitik var en felsatsning eller rentav en framgångsrik strategi.
 • Framför allt är de besvikna på Obamas stil och strategi som de menar är alltför undfallande gentemot försvararna av status quo.
 • Det gör henne möjligen manipulerande gentemot din pappa som förefaller undfallande och konflikträdd.
 • Från både inskränkt höger och undfallande vänster menade man att Rushdie hade sig själv att skylla eftersom han hade agerat respektlöst gentemot religiösa föreställningar.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.