Synonymer till varaktig

Synonymer till varaktig

Ur Synonymordboken

Vad betyder varaktig?

Ur Ordboken

Hur används ordet varaktig?

 • För att uppnå varaktig njutning gäller det att vara både smart och planerande.
 • För att skapa en varaktig optimism kring bolaget måste han inte bara få rejäl fart på den positiva utvecklingen där företaget tjänar pengar på mobilanvändarna.
 • Han tror att förutsättningar finns för en varaktig fred.
 • Men för att få till stånd en varaktig uppvärdering krävs att dessa kommuner också fortsätter satsa på lärarna i de kommande löneöversynerna.
 • Han vänder sig emot kritiken från Gunnar Wetterberg om brist på åtgärder för att utrikesfödda ska få in en varaktig fot på arbetsmarknaden.
 • En varaktig lösning sker framför allt genom försoning i Mali.
 • Med utgångspunkt från de senaste årens psykologiska forskning menar författarna att vi människor i allra högsta grad kan påverka våra förutsättningar både för att hitta en partner och för att skapa en varaktig relation.
 • Men också för den som redan hittat en partner och som vill veta mer om vad som händer i oss när vi försöker gå från förälskelse och vidare in i en varaktig kärleksrelation.
 • Dessutom kräver de stora problemen oftast en uthållig och varaktig politik.
 • En varning bör dock utfärdas: En enda sak ligger utanför fens förmåga: att skapa en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord