Synonymer till vedertagen

Synonymer till vedertagen

Ur Synonymordboken

Vad betyder vedertagen?

Ur Ordboken

Hur används ordet vedertagen?

 • Mytbildningen känns igen och tycks ha blivit en vedertagen debattmetod hos vinstförbudsivrare.
 • Det där att fängelsestraff inte skulle fungera eller ha en rent motsatt effekt har annars blivit en allmänt vedertagen sanning i debatten.
 • Det finns inte en enkel vedertagen definition av fattigdom i Sverige.
 • Bilderna av herrans tukt och förmaning var för övrigt inte enbart patriarkala i vedertagen mening: man hänvisade också till hur ammor brukade stryka tjära eller malört på bröstvårtorna för att avvänja spädbarnen från den söta mjölken.
 • Denna insats innebär aldrig något ställningstagande i skuldfrågan utan sker i enlighet med internationellt vedertagen praxis.
 • Stockholms planeringsförutsättningar är väl avvägda och baseras på mycket omfattande och vedertagen forskning.
 • Dessa och andra drag hos den moderna konsten och litteraturen medförde att det blev allt svårare att tala om mänskligt innehåll i vedertagen bemärkelse.
 • Att ta djurs varande eller ickedito på stort allvar utmanar förstås en vedertagen värdegrund.
 • Det är internationellt vedertagen praxis att kultur i slutänden kostar betydande statliga pengar.
 • Ovanpå detta är det en vedertagen uppfattning att utvecklingsekonomiernas successiva inträde på världsmarknaderna har förstärkt nedåttrenden i inflationen.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.