Lexikon för svenska synonymer

/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vårt innehåll och dess skydd

Synonymer.se är en Internetbaserad ordbokstjänst som ägs av Sinovum Media och vars innehåll är skyddat av upphovsrättslagen. Varje försök att kopiera innehållet kommer att beivras. Tjänsten tillhandahålls som webbsida samt app för operativsystemen Android samt iOS.

Innehållet i synonymer.se bygger på flera källor:

  • en synonymordbok författad av Göran Walter
  • en svensk ordbok författad av Peter A. Sjögren och Iréne Györki (Bonniers svenska ordbok tionde upplagan)
  • Synlex (copyright Viggo Kann KTH 2009)
  • Wordnet (från Princeton University)
  • bidrag från våra användare
  • Saldo (från Språkbanken)
  • våra redaktörers arbete

De olika källorna har använts i olika grad och syften. Det slutgiltiga avgörandet och ansvaret för vad som finns på synonymer.se och hur det presenteras har våra redaktörer. I enlighet med våra licensavtal och/eller andra författares vilja gör vi sällan förändringar av innehållet, dock utökas innehållet ständigt.

Synonymer.se skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen.

Personuppgifter & kakor

De personuppgifter (i den breda bemärkelse Dataskyddsreformen (GDPR) definierar personuppgifter) som vi lagrar om vissa av våra användare är emailadresser. Och detta endast för användare som aktivt skapat ett konto i någon av våra appar eller på vår webbplats, och/eller för användare som skickat email till oss.

Kontoskapandet hanteras tekniskt av Google och Facebook (den senare endast såvida en användare knyter kontot till sin Facebook-profil) och emailadresserna lagras på Googles servrar.

Användare kan logga in på webbplatsen och där ändra sin emailadress samt radera sitt konto och därmed sina personuppgifter (detta går inte att göra i någon av mobilapparna, men du som skapat konto i en app kan även använda de uppgifterna för att logga in på webben och där radera ditt konto). Det raderas därmed också från vår databas på Googles server.

Skälet till att vi sparar dessa användares emailadresser är att de skall kunna logga in i apparna eller på webben och därmed kunna spara ord och öva på ord i ordlistor. Vi skickar även email till dessa användare.

Dessa uppgifter kommer inte att säljas till andra företag.

Personuppgifter i den breda bemärkelsen kan också inbegripa information som hämtas via interaktion mellan script som finns på vår webbplats eller våra appar och den webbläsare eller den mobiltelefon som användaren nyttjar. Exempelvis om användarens geografiska position, operativsystem, webbläsare, och så vidare.

Sådan information lagras inte av oss utan av företag som tillhandahåller verktyg vi nyttjar eller som vi samarbetar med.

För att bättre kunna förstå hur våra användare nyttjar våra tjänster och för att kunna hitta fel i dem så använder vi analysverktyget Google Analytics. Detta ger oss emellertid inte möjlighet att identifiera enskilda individer (all data som visas i Google Analytics är aggregerad och anonymiserad).

För att du skall kunna logga in i våra appar och på webbplatsen använder vi tjänster från Google och Facebook. Därmed överförs information om ditt besök till dem. Vill du radera den informationen hos dem måste du vända dig till respektive företag.

För att kunna visa så relevanta annonser som möjligt för våra användare samarbetar vi med flera olika annonsföretag, exempelvis Google Doubleclick och Rubicon. Dessa kan också via script på webbplatsen och i apparna lagra information i användares webbläsare och app (s.k. tredjepartskakor) och genom att de även lagrat information om webbläsarens besök på andra webbplatser och användarens användning av andra appar visa så kallade intressebaserade annonser för användaren. Du kan välja vilka företag som skall få visa så kallade intressebaserade annonser i din webbläsare via någon av dessa tjänster:

För att kunna ge våra användare friktionsfria och skräddarsydda upplevelser lagrar vi också data om deras besök i webbläsare och appar, via så kallade script, taggar och lokal lagring. Syftet med det är till exempel att användaren skall kunna se sin sökhistorik och att hen lättare skall kunna logga in eller slippa logga in vid kommande besök och användning.

Du kan själv begränsa och radera sådan data genom inställningar och funktioner i din webbläsare eller app. Om du som användare inte vill att liknande information sparas i din webbläsare kan du göra inställningar i din webbläsare för att förhindra det, alternativt använda en annan webbläsare.

Om du har önskemål eller frågor om ditt konto vänligen skicka ett email till oss på support@synonymer.se.


/1004363/HBSynonymerMPU1