Personuppgiftsbehandling

Vi är medvetna om hur viktigt det är för dig att skydda din integritet och ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är också mycket måna om att behandla dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Därför har vi skapat en personuppgiftspolicy som beskriver vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur du kan ha kontroll över dina egna uppgifter. Som personuppgiftsansvarig strävar vi efter att säkerställa att alla uppgifter som samlas in förblir privata och skyddade. Det kan finnas särskilda villkor som gäller för vissa tjänster eller produkter, men vi kommer alltid att informera dig om det när du använder dem. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål, beroende på vad du som användare gör på vår hemsida och vilka av våra tjänster du nyttjar. Vi sparar personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att kunna uppfylla ändamålen som de samlades eller lämnades in för enligt punkterna nedan (se “ändamål”).

Här följer en sammanfattning över vilka personuppgifter vi (i vissa fall medels våra partners) kan samla in om dig. Vilka uppgifter vi får, om vi alls får dem och om de är hänförbara till din person eller endast på aggregerad nivå beror på vilka av våra funktioner eller tjänster du väljer att använda och om du själv valt att ange uppgifterna till oss eller någon av våra partner. Längre ned på sidan kan du läsa om vilken personuppgiftsbehandling som sker vid användning av enskilda funktioner och tjänster.

 • namn och ålder
 • kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer,
 • användaruppgifter, såsom konto-ID, användarnamn och lösenord,
 • uppgifter i inlägg eller kommentarer i vårt forum,
 • uppgifter genererade vid användning av våra spel, såsom resultat, matchning med andra spelare och ranking,
 • prenumerationsuppgifter,
 • uppgifter relaterade till din kontakt med oss via e-post, snigelpost eller andra kanaler genom vilka du väljer att kontakta oss,
 • information om din prenumeration på och interaktion med vårt nyhetsbrev eller annat email som skickas till dig, exempelvis om och när du öppnade det och om du klickade på länkar i det,
 • information om hård- och mjukvara för den enhet du använder när du besöker synonymer.se,
 • IP-nummer,
 • information om ditt besök och beteende på synonymer.se , inklusive men inte inte enbart: sessionstid, vilka sidor du besöker, vilka spel du deltagit i, vad du klickar på (inklusive annonser), vilka annonser som visats för dig. Den mesta sådan här data är anonymiserad och finns tillgänglig för oss endast på aggregerad nivå i Google Analytics eller våra partners i form av annonsplattformar.
 • information om dina intressen, din ålder och ditt kön och annan data relaterad till profilering. Sådan data är dock - såvida du inte själv aktivt angivit den - baserad på probabilistiska modeller, alltså antaganden baserade på andra datapunkter, såsom besökta sidor och klick. Sådan profilering görs av vissa av våra partners och leverantörer.

I de fall vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig får vi tillgång till dem från våra samarbetspartners som hjälper oss med exempelvis marknadsföring, kvalitetssäkring, dataanalys, försäljning, betalningslösningar eller kundhantering. För information om vilken data vi och våra partner samlar in genom så kallade kakor, se denna text. För att ändra ditt samtycke gällande skräddarsydda annonser, klicka på länken “Cookie-inställningar” nedan.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Sinovum Media AB, orgn.nr 556571-4036, Kungsportsavenyn 21, 41136 Göteborg

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra parter. Dina personuppgifter kommer emellertid inte att överföras utanför Sinovum Media förutom för behandling på uppdrag av Sinovum Media och endast för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster samt fullgöra våra förpliktelser. I de fall personuppgifter hanteras av våra leverantörer och samarbetspartners har vi upprättat s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att personuppgiftsbiträdet försäkrar att de hanterar personuppgifter enligt den gällande dataskyddsförordningen (GDPR), samt följer gällande riktlinjer för säkerhet och sekretess.

Vi har eller kan komma att ha personuppgiftsbiträden som hjälper oss med betallösningar, marknadsföring, kundservice, databehandling, bokföring och fakturering, profilering, identifieringstjänster och IT-tjänster.

Vi kan även få krav från myndigheter på att lämna ut uppgifter och måste då göra detta enligt lag.

När du väljer att betala sker detta via Klarna och du godkänner vid betalningstillfället Klarnas Användarvillkor och bekräftar att du tagit del av Klarnas integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring och kan när du vill avbryta din prenumeration av våra utskick av nyhetsbrev genom en länk som skickas med mailet. Du kan på samma sätt avsluta din prenumeration på uppdateringar från vårt forum och på email om ditt deltagande i våra spel.

Du kan ändra det samtycke du givit gällande kakor (cookies) genom att klicka på länken “Cookie-inställningar”.

Du har rätt att få svar om vi behandlar personuppgifter om dig och isåfall vilka, samt hur länge vi sparar dem och med vilka vi (eventuellt) delar dem.

Du har rätt att få uppgifter (som vi har om dig) korrigerade om de är felaktiga. Du kan göra detta själv genom att logga in på ditt konto och där ändra uppgifter. Du kan också e-posta oss och be om ändringar.

Du har även i vissa fall rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter eller att få dina uppgifter raderade.

Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter för behandlingar som krävt samtycke.

Du får även invända mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning.

För fullständig info om dina rättigheter, se information hos Integritetskyddsmyndigheten. Till dem kan du också lämna klagomål om vår behandling av dina personuppgifter.

Frågor kring dina personuppgifter och begäran om ändring eller radering skickas till [email protected]

Ändamål

För nyhetsbrev och andra emailutskick

Vi använder leverantörer för leverans av vårt nyhetsbrev samt automatiserade utskick som innehåller information om aktivitet i forumet samt vissa av våra spel. För detta behandlar vi med hjälp av dessa leverantörer namn, e-post och statistik rörande interaktion med email såsom om och när det öppnades och vilka länkar som klickades på. Vissa leverantörer utför också profilering och ger oss uppgifter (korrekta eller uppskattningar) om kön, ålder och geografisk plats. Den rättsliga grunden för detta är samtycke. Du kan närsomhelst tacka nej till fler nyhetsbrev och email.

För forum

Vi behandlar namn, användarnamn, aktivitet i forumet (såsom senast besökta och lästa inlägg), utmärkelser, e-post, IP-adress och all information som du publicerar i forumet. Du kan närsomhelst tacka nej till fler utskick från forumet. Den rättsliga grunden för detta är samtycke.

För statistik över och feedback om användning av webbplatsen

För att utveckla synonymer.se och behöver vi detaljerad statistik över hur våra tjänster används. Vi använder Google Analytics för detta och all sådan statistik aggregeras och anonymiseras så att det inte ska vara möjligt att läsa ut enstaka användare. Rapporterna i Google Analytics innehåller en stor mängd parametrar, exempelvis demografiska (såsom kön, ålder, intresse), geografiska, tekniska (såsom typ av enhet, webbläsare och skärmstorlek som används), vilka sidor som besökts och hur användare interagerat med enskilda delar på webbplatsen (såsom ha klickat på länkar, skickat förslag, röstat). Vi använder också direkt lämnade uppgifter från användare (enkäter och annan typ av feedback) för att göra analyser av användarbeteende. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning.

För administration av kundförhållande

Vi behandlar e-post, namn, användarnamn, kön, IP-nummer, ålder, kund- och kontaktuppgifter, betalningsinfo och eventuella kontakter du tar med oss. Den rättsliga grunden för detta är att det är nödvändigt för att kunna leverera våra tjänster till dig.

För direktmarknadsföring

Vi behandlar e-post, namn, kön, ålder, kund- och kontaktuppgifter samt information om kundärenden och uppgifter kring dina kontakter med oss. Den rättsliga grunden för detta är samtycke. Om du inte är intresserad av denna kontakt är det bara att tacka nej, så kommer vi inte längre att rikta marknadsföring till dig.

För visning och anpassning av reklam

Reklam utgör en del av synonymer.se och vi samarbetar med ett urval av annonsnätverk, tekniska plattformar för leverans av annonser samt säljbolag för att tillhandahålla annonser. Endast om du har gett ditt medgivande till individuellt anpassad reklam kommer vi att tillåta att våra leverantörer får tillgång till och behandlar uppgifter för att skräddarsy annonser som för dig. Reklam kommer alltid att visas och även om du inte gett ditt medgivande till individuellt anpassad reklam kommer vi att behöva dela information om vilka annonser som har visats och om du har klickat på dem. Sådan insamling och tillgängliggörande till tredje part av sådan data sker med stöd av en intresseavvägning.

För profilering

Vi behandlar e-post, namn, kön, ålder, kund- och kontaktuppgifter samt information om dina surfvanor, IP-nummer, vilken hård- och mjukvara du använder, kundärenden och uppgifter kring dina kontakter med oss. Syftet med detta är dels att förbättra våra tjänster till dig och dels att ge dig annonser och erbjudanden med bättre träffsäkerhet baserade på denna profilering. Den rättsliga grunden för detta är dels det samtycke du eventuellt har givit oss till att visa dessa annonser och dels vårt intresse av att utveckla vår affär och nå dig med erbjudanden och annonser som vi tror att du kan vara intresserad av.

För bokföring

Vi behandlar namn, e-post, kund- och kontaktuppgifter, betalningsinfo och eventuella kontakter du har med oss i kundärenden. Detta görs eftersom den som är kund gör transaktioner med oss. Den rättsliga grunden för detta är att vi är skyldiga att bokföra verksamhetens transaktioner och att spara dessa i sju år.

För tävlingar

För att kunna hålla tävlingar behandlar vi namn, e-post, kontaktuppgifter och dina svar och resultat i dessa tävlingar. Den rättsliga grunden för detta är att vi behöver dessa uppgifter för att vi ska kunna genomföra, och du ska kunna delta i, tävlingarna.