egendom - Översättning till Franska

 • substantiv
  1. (äganderätt) propriété [f]; bien [m]
  2. (allmän) possession [f]; avoir [m]
  3. (hus) biens [mp]
  4. (rättsvetenskap) propriété [f]; biens [mp]
  5. (tillhörigheter) affaires [fp]; possessions [fp]; propriété [f]