godtagbarhet - Översättning till Franska

  • substantiv
    1. (antaglighet) admissibilité [f]; recevabilité [f]