Synonymer till diktverk

Synonymer till diktverk

 • Användarnas bidrag
  1. ode
Ur Synonymordboken

Hur används ordet diktverk?

 • Johannes Heldén ger ut ett nytt gränsöverskridande diktverk med bilder av en trött civilisation.
 • Men på bredden och djupet är Brochs roman ett på en gång sublimt och tålamodsprövande diktverk om tiden och varat; en suggestivt frammanad bild av livets och dödens och minnets mysterium.
 • Detta hans nya diktverk är inte bara elegant och innebördsdigert i själva sin struktur.
 • Bevarade texter av dessa från början muntliga diktverk måste ha tillkommit genom att skrivare nedtecknat vad en muntlig sångare dikterat eller framfört inför publik.
 • Tidigare hade man föreställt sig att sångaren bara var förmedlare av diktverk som skapats på ungefär samma sätt som texter i moderna skriftkulturer.
 • Som synes är det inte alltid uttryckligen politiska diktverk som Hill granskar.
 • För varje sal håller nu Bondi på att skriva ett ode som tillsammans kommer att bilda ett diktverk som skall heta Berlusconeide eller Silveide inspirerat av det romerska nationaleposet Aeneiden.
 • Vad har vi för anledning att tusen år i efterhand läsa ett diktverk som mestadels handlar om folk som hugger ihjäl varandra?
 • Hon såg lusthuset i ekebacken där hon suttit och översatt Runebergs och Tegnérs diktverk till engelska.
 • Det ligger nära till hands att med ett cirkelbevis hävda att ett diktverk som genererar poetisk livsförståelse är ett diktverk som hänger sig åt öppenhet.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord