<
Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Villkor för medlemskap

Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap på synonymer.se, en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar som ägs av Sinovum Media AB.

En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa sidor och tjänster kan endast tillgodogöras eller nyttjas av inloggade medlemmar, och ytterligare andra endast för betalande kunder (Premium-medlemmar). En besökare som inte innehar medlemskap kallas gäst.

Medlemskap upprättas av en person som skapar konto på webbplatsen genom att registrera en e-postadress och väljer (eller blir tilldelad) ett lösenord. Medlemskapet är personligt och gäller tills vidare. Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling. Registrering leder till medlemskap på synonymer.se. Genom registreringen godkänner du villkoren. Registrerad medlem lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Sinovum Media hanterar personuppgifter om medlemmen. Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som medlemmen valt att registrera eller publicera på synonymer.se eller på annat sätt tillhandahållit Sinovum Media.

Genom medlemskapet accepterar medlemmen att Sinovum Media använder informationen som publicerats av medlemmen utan ersättning. Medlemmen är själv ansvarig för det hen skriver eller på annat sätt publicerar på synonymer.se. Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsten i syfte att sprida data eller information i strid med Sveriges lagar, är i strid med tjänstens ytterligare villkor eller regler, eller kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt, eller kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter.

För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Sinovum Media rätt, men ej skyldighet, att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsten. Utan varsel äger Sinovum Media rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Sinovum Medias bedömning står i strid med dessa villkor. Sinovum Media förbehåller sig rätten att frånta medlemmen möjligheten att publicera och kommunicera via företagets tjänst.

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev. Du har dock möjlighet att när du så önskar avsluta din prenumeration.

Sinovum Media hanterar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen. För mer info om vilka vilka personuppgifter vi sparar och varför läs sidan “Personuppgiftsbehandling”.