Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Svenska Synonymer
Välj en ordbok


Om Synonymer.se

Mål och vision

Vår målsättning är att samla information om betydelser och användningar av alla svenska ord och uttryck i en digital tjänst som utöver sin primära sökfunktion möjliggör interaktivt lärande och diskussion om språkets användning och utveckling. Tjänsten ska utgöra förstahandsvalet för alla som har semantiska, grammatiska och fonetiska frågor om svenska språket.

Vår historia

2004 - Synonymer.se lanseras

2010 - Funktionerna föreslå & rösta läggs till

2011 - Databaser med flera olika språk läggs till

2012 - Funktionen krysshjälp (ordlekar) läggs till

2014 - Bonniers Svenska Ordbok (med många definitioner och förklaringar) läggs till

2015 - Exempelmeningar läggs till

2017 - Vi lanserar appar för Android och iOS (dessa avslutas senare).
Möjligheten att spara till listor och öva ord i egna och andras listor implementeras.

2019 - Vi gör inläsningar av 54 000 ord och lägger till funktionen uppläsning.
Grammatisk böjningstabell läggs till för nästan alla ord.

2020 - Vi lanserar vårt nyhetsbrev samt korsord & kviss.

2021 - Vi ger sajten en ny design
Korsord lanseras.
Premiummedlemskap lanseras.
Språkkampen lanseras.

2023 - Keesing Sverige AB förvärvar Sinovum Media och med det Synonymer.se

2024 - Ny förslagsfunktion lanseras.

Vi bakom kulisserna

Thomas - Allt-i-allo.
Nils - Redaktör.
Magnus - Redaktör.
Anna - Annonsering.

Feedback mottages på [email protected]\

Vårt innehåll och dess skydd

Synonymer.se är en Internetbaserad ordbokstjänst som ägs av Sinovum Media och vars innehåll är skyddat av upphovsrättslagen. Varje försök att kopiera innehållet kommer att beivras. Tjänsten tillhandahålls som webbsida.

Innehållet i synonymer.se bygger på flera källor:

  • En synonymdatabas
  • En svensk ordbok författad av Peter A. Sjögren och Iréne Györki (Bonniers svenska ordbok tionde upplagan)
  • Synlex (copyright Viggo Kann KTH 2009)
  • Wordnet (från Princeton University)
  • Bidrag från våra användare
  • Saldo (från Språkbanken)
  • Våra redaktörers arbete

De olika källorna har använts i olika grad och syften. Det slutgiltiga avgörandet och ansvaret för vad som finns på synonymer.se och hur det presenteras har våra redaktörer. I enlighet med våra licensavtal och/eller andra författares vilja gör vi sällan förändringar av innehållet, dock utökas innehållet ständigt.

Synonymer.se skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen.

Keesing Sverige AB / Sinovum AB
Holländargatan 23
111 60 Stockholm