Svenska till Engelska
Välj en ordbok


Svenska till Engelska
Välj en ordbok


icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

överge - Översättning till engelska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

verb

  1. (plan) scrap; ditch;
  2. (kärlek) jilt [pej.]; dump; ditch; get rid of;
  3. (person) let down;
  4. (lämna kvar) leave behind; abandon; give up; desert; forsake;