<
Svenska till Engelska
Välj en ordbok


Svenska till Engelska
Välj en ordbok


Ackumulera på sv-en

icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

ackumulera - Översättning till engelska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

verb

  1. (lägga på hög) accumulate; cumulate; amass; pile up;