<
Svenska till Engelska
Välj en ordbok


Svenska till Engelska
Välj en ordbok


Butter på sv-en

icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok