Vad betyder abalienation?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet abalienation?

      1. Godsavsöndring (även kallat abalienation) var när den svenska staten förlorade kontrollen över och inkomsterna från jordegendomar.
      1. Avhandlingen rörde det förbud att avyttra kronans egendom (den s.k. abalienationen) som återfinns i Magnus Erikssons landslag och vissa av landskapslagarna.
      1. Roth blev student 1847, filosofie kandidat 1857 samt filosofie doktor i Uppsala 1863 på avhandlingen Om abalienationen och reduktionen af kronans gods och räntor i Närike, I (1863), belönad med Geijerska priset.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Enar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Einar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Besläktade namn: Eina, Eje