Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till abderitisk

Är pejl ett motsatsord till kunskap?

Hur används ordet abderitisk?

      1. En antik motsvarighet finns i grekiska Abdera, varav adjektivet abderitisk (idiotisk) återfinns i en del ordböcker.
      1. Luften i Abdera var i Aten känd för att orsaka dumhet (jämför abderit och abderitisk, och se även etniska skämt), men bland dess invånare fanns filosofer som Demokritos, Protagoras och Anaxarchos, samt historikern och filosofen Hekataios.
      1. En gång efter ett gästspel av en stor skådespelare angreps de av en svår farsot vid namn abderitiskt patos ; den tog sig uttryck i att de gick omkring och skrek och gestikulerade åt varandra hela dagarna, och den store läkaren Hippokrates som bodde i staden nödgades ägna all sin tid att söka bota detta.

Historik för abderitisk

  • abderitisk, 1822, till latin abderites, invånare i den forntrakiska staden Abdera, bekant för stadsbornas enfald.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig

Hur böjs abderitisk ?

adjektiv
positiv en abderitisk
ett abderitiskt
den|det|de abderitiska