/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till adelsvälde

Hur upplevde du uppläsningen av adelsvälde?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

adelsvälde är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet adelsvälde?

  1. Frihetstidens adelsvälde hade uttömt sin skapande energi och folket var alltför okunnigt och betungat av kampen för det dagliga brödet för att skapa sig ett verkligt inflytande över statens affärer.
  2. Beslutet om reduktionen var en kompromiss mellan dessa två ideologiska extrempunkter: adelsvälde eller kungamord.
  3. Det åskådliggör övergången från adelsvälde till borgarvälde.
  4. Landets utseende förhindrade bildandet av ett adelsvälde grundat på stora jordbesittningar, och även den fornåldriga odelsrätten verkade i detta fall hämmande.
  5. Folkets ovilja mot planerna att i Finland grundlägga ett adelsvälde under ryskt beskydd hade tydligt givit sig till känna, och kungen kunde därför, sedan konspirationens kraft blivit bruten, utan hinder fullfölja kriget mot Ryssland.
  6. Inbördeskriget utspelade sig 1534 – 1536 och ledde till en seger för Kristian III, protestantismens införande och adelsväldets befästande i landet.
  7. I sin inre styrelse kunde Jagełło inte förhindra adelsväldets tillväxt ; för den andliga odlingen återupprättade han (1400), enligt Jadwigas testamente, universitetet i Kraków, som ännu bär hans namn.
  8. Vojnovićs främsta verk är Dubrovačka trilogija (Dubrovniktrilogin ; 1902), som i dialogform innehåller stämningsbilder från den ragusanska republikens sista dagar från stadens besättande av fransmännen 1806 till det gamla adelsväldets utslocknande på 1830-talet.
  9. Tidsskedet 1536 – 1660 kallas ofta adelsväldets tid, och framför allt tiden 1570 – 1695 var den danska adelns glansperiod: adeln byggde då präktiga herrgårdar samt tog aktiv del i folkets nationella, religiösa och vetenskapliga liv.
  10. Efter reformationen infördes adelsväldet i Danmark.
  11. Men även tidens missförhållanden, det tilltagande adelsväldet och förläningsväsendet, drabbade Finland.
  12. Genom att kungen gav skattefrihet och förläningar till sina betrodda män växte det danska adelsväldet snabbt upp.
  13. Det var troligtvis bl.a. tillgivenheten till Kristian II och fruktan för katolicismens återinförande samt för adelsväldet som förmådde borgerskapet att följa sin borgmästare i upproret.
  14. Den kännbara förlusten i kriget ledde till att det danska adelsväldet upphörde och Fredrik III kunde med hjälp av borgarståndet bli enväldig kung den 18 oktober 1660.
  15. På grevens sida fanns städerna Köpenhamn och Malmös styrande, som stödde reformationen och ogillade det starka adelsväldet i Danmark, samt en stor del av landets bönder, bland vilka Kristian II var mycket populär.
  16. I samband med adelsväldet framväxt under 1100-talet och detta stånds allt större markinnehav blev det en stor intäktskälla för herremännen att inneha vattenkraften och tvinga bönderna att mala sin säd på speciella platser.
  17. Bönderna från halvöns nordligaste trakter (Vendsyssel, Mors och Thy) samlade sig till ett antal av 25 000 man för att överfalla adeln, som, därav att adelsväldet blivit så lyckligt genomfört på öarna, lockats att spela herrar över den jylländska allmogen.
  18. Under 1650 års riksdag anförde han tillsammans med stadsskrivaren Nils Skunk borgarståndet i de ofrälses yrkande på reduktion och övriga märkliga rörelser mot adelsväldet, och han var ännu borgmästare i Stockholm, då han i slutet av 1651 invecklades i den ryktbara messeniska rättegången.
  19. Inbördeskriget utspelade sig 1534 – 1536 och ledde till en seger för Kristian III, protestantismens införande och adelsväldets befästande i landet.
  20. I sin inre styrelse kunde Jagełło inte förhindra adelsväldets tillväxt ; för den andliga odlingen återupprättade han (1400), enligt Jadwigas testamente, universitetet i Kraków, som ännu bär hans namn.
  21. Vojnovićs främsta verk är Dubrovačka trilogija (Dubrovniktrilogin ; 1902), som i dialogform innehåller stämningsbilder från den ragusanska republikens sista dagar från stadens besättande av fransmännen 1806 till det gamla adelsväldets utslocknande på 1830-talet.
  22. Tidsskedet 1536 – 1660 kallas ofta adelsväldets tid, och framför allt tiden 1570 – 1695 var den danska adelns glansperiod: adeln byggde då präktiga herrgårdar samt tog aktiv del i folkets nationella, religiösa och vetenskapliga liv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs adelsvälde?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett adelsvälde adelsväldet adelsvälden adelsväldena
genitiv ett adelsväldes adelsväldets adelsväldens adelsväldenas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2