/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till administrering

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet administrering?

  1. Allt detta är gott och väl och syftar rätt i riktning mot en säkrare hantering och administrering av läkemedel.
  2. Metoden har lett till att felmedicinering och felaktig administrering av läkemedel i stort sett upphört.
  3. Om det finns medicinskt skäl till sådan administrering måste s k ordinär dispens inhämtas.
  4. Anledningen till att blygdläppsresektioner inte utförs i lokalbedövning är att den luckra vävnaden i blygdläpparna lätt svullnar vid administrering av lokalbedövningsmedlet.
  5. Intratekal administrering av en opioid som morfin i kombination med ett lokalanestetikum som bupivakain är en effektiv behandlingsmetod mot svår cancersmärta.
  6. Internationellt finns flera rapporter om epidural administrering av steroider vid ischias som kan bero på diskbråck.
  7. Det kan därför för närvarande inte anses motiverat att rekommendera epidural administrering av steroider innan randomiserade studier visat effekt i det korta eller det långa perspektivet.
  8. Föreskriften kräver eller rekommenderar inte en viss typ av blanketter utan bara att ordinationer och administrering av läkemedel ska dokumenteras på ett sådant sätt att risken för misstag minimeras.
  9. Toleransutveckling kan uttryckas som att avsvällningseffekten försvinner snabbare på grund av tidigare administrering av läkemedlet.
  10. Projektet har haft som mål att förbättra säkerheten i alla led från ordination till administrering av cytostatika samt att förbättra dokumentationen av blandbarhet av flera cytostatika i lösning.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2