Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till adonisk

Hur används ordet adonisk?

   1. Adonisk vers är en del av ett versmått där den avslutande versen (raden) i en strof består av en daktyl (— ∪ ∪) och en troké (— ∪), och är ett av den sapfiska strofens kännetecken, vilken avslutas med en rad adonisk vers.
   1. Det består av strofer om fyra rader, av vilka tre är elvastaviga, " enfotade" rader medan den avslutande är en adonisk versrad.
   1. Sapfisk strof, efter den grekiska skaldinnan Sapfo från Lesbos, är ett orimmat antikt versmått som består av tre elvastaviga, " enfotade", rader med en avslutande adonisk versrad.
   1. Den adoniska versen är en akatalektisk logaoedisk dipodi, vilket betyder att den ska avslutas med en fullständig versfot, den börjar med en daktyl och slutar med en troké, samt består av endast två versfötter.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Love

Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe..

Ludvig

Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe..

Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos