/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till agentskap

Hur upplevde du uppläsningen av agentskap?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till agentskap

agentskap är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet agentskap?

  1. Åke Gabrielsson och Margareta Paulsson Individ och agentskap i strategiska processer.
  2. Fokus på den demokratiska familjen och kvinnligt agentskap har i sin tur lett till att man även börjat se barnet som subjekt och aktör i familjen.
  3. Handlingsparadigmet kallas också för subjektivism där agentskap står i fokus och strukturens betydelse reduceras.
  4. För att förstå vad en social aktör är måste detta begrepp relateras till begreppet socialt agentskap som bereder väg för aktören.
  5. Faktaparadigmet kallas också för objektivism där sociala strukturer och system är i fokus och agentskap är marginaliserat.
  6. Här är min tilltro till människans agentskap något starkare än Bourdieus.
  7. Hon menar att feministiska teoretiker lokaliserar agentskap till subjektet eller till språket.
  8. För Brock går det att finna agentskap i diskurser.
  9. Hur Brock ser på agentskap synliggörs i hennes referenser till womanistiska teologer och deras syn på motstånd.
  10. Vissa furstestater var under provinsernas suzeränitet utan att vara del av ett agentskap.
  11. Utilitaristen kan inte redogöra för den distinktionen, och tar inte hänsyn till vårt agentskap och mänsklighet.
  12. Eftersom buddhister även förkastar eller förnekar agentskap så är de traditionella kompatibilistiska strategierna stängda för dem.
  13. Därutöver fanns tre regionala agentskap, innefattande sammanlagt runt 170 furstestater, som kollektivt åtnjöt direkta relationer med centralregeringen.
  14. Småfurstarna var vanligen förenade i administrativa statsförbund (agentskap, residentskap) med viss gemensam förvaltning, i realiteten regerade de över brittiska vasallstater.
  15. De grupperades i regel av britterna i regionala agentskap för politiska ändamål, där de kollektivt hade diplomatiska relationer med ansvarig provinsregering.
  16. Det var fördelat i 7 agentskap, nämligen residentskapet (residency) Indore och agentskapen Gwalior, Bhopal, Bundelkhand, Bagelkhand, West Malwa och Bhil J. Bhopawar.
  17. Titeln gavs främst till representanter hos de olika furstestaterna i Sydasien och kunde ges till både lägre ämbetsmän i en enskild furstestat och högre ämbetsmän som ansvarade för ett helt agentskap.
  18. Den nobelprisbelönta filosofen och ekonomen Amartya Sen har exempelvis hävdat att moraliskt agentskap, integritetsfrågor och personliga perspektiv kan inlemmas i en konsekventialistisk teori ; de kan med andra ord också räknas som konsekvenser.
  19. Staterna var formellt inte del av provinserna, men oavsett om de stod ensamma eller var del av en grupp furstestater i ett agentskap fick de alltså inte ha direkta relationer med centralregeringen.
  20. Den brittiska representanten kunde antingen handha relationerna med en enda furstestat, vilket endast gällde de förnämsta furstarna och största furstestaterna, eller en grupp av mindre furstestater enligt systemet med regionala indelningar i agentskap.
  21. Analytisk dualism vilar på två förutsättningar: (1) struktur föregår med nödvändighet det agentskap som resulterar i reproduktion eller transformation av strukturen, och ; (2) strukturella ellaborationer följer med nödvändighet de handlingar som orsakade den.
  22. Archer formulerade detta genom en cykel med tre faser: strukturella villkor, Social interaktion och Strukturell elaboration.1 Denna cykel är konstruerad för att ” blottlägga ” samspelet mellan strukturer och agentskap, vilket möjliggör dess studie.
  23. Den absoluta merparten av furstestaterna var dock små och styrdes av furstar av lägre rang, så de organiserades i regionala agentskap där de gruppvis hade diplomatiska relationer med antingen centralregeringen eller en av Brittiska Indiens provinser.
  24. Staden med omgivningar utgjorde tidigare en vasallstat i brittisk-indiska agentskapet Rewa Kantha, presidentskapet Bombay.
  25. Centrala Indien begränsades politiskt i söder av Centralprovinserna, i nordöst av Nordvästprovinserna, i nordväst av Rajputana, i väster och sydväst av Bombay-distriktet Khandesh och agentskapet Rewa-Kantha samt i öster av staterna Chang-Bhakar, Korea och Sarguja i Chutia Nagpur.
  26. Tidvis fanns även enskilda furstestater som stod utanför agentskapen och direkt föll under provinsregeringarnas suzeränitet.
  27. Residentskapet Indore och agentskapen Gwalior, Bhopal, Bundelkhand, Baghelkhand, West Malwa och Bhil J. Bhopawar kallades med ett gemensamt namn Centrala Indien.
  28. Det var fördelat i 7 agentskap, nämligen residentskapet (residency) Indore och agentskapen Gwalior, Bhopal, Bundelkhand, Bagelkhand, West Malwa och Bhil J. Bhopawar.
  29. Centrala Indien (engelska Central India Agency), var officiell sammanfattande benämning på de 7 politiska agentskapen i mellersta Indien, vilka under epoken Brittiska Indien löd under " agent to the governor general for Central-India" i Indore, och alltså stod i direkt förhållande till centralregeringen i Calcutta (från 1911: New Delhi).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs agentskap?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett agentskap agentskapet
genitiv ett agentskaps agentskapets
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2