/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till aggregerad

  1. ihopsamlad, ihopklumpad; sammanräknad, sammanlagd
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet aggregerad?

  1. De flesta studier av etnicitet och arbetsliv har gjorts på så kallad aggregerad nivå, där materialet är omfattande men inte särskilt detaljrikt.
  2. Den finns bara som aggregerad post, ihopklumpad under enheten biomassa / biodrivmedel.
  3. Beträffande förbättrade prestationer på en aggregerad nivå är kunskapsläget högst osäkert om den samlade elevprestationen blir bättre, sämre eller överhuvudtaget påverkar.
  4. Says lag säger att en ökad produktion och ett ökat utbud av varor och tjänster på en aggregerad nivå skapar en ökad aggregerad real efterfrågan genom att prisnivån sjunker.
  5. Linjen härleds ur den Keynesianska korsmodellen, där BNP (Y) möter aggregerad efterfrågan (AD).
  6. Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att hämta in anonymiserad och aggregerad data från Telias mobiltelefonnät för svenska kunder.
  7. Rutinaktivitetsteorins huvudsyfte är att förklara förändringarna i brottsnivån på aggregerad nivå och är således en makroteori.
  8. Omvandlingen till detta system, som innebär att regeringen separat kontrollerar aggregerad kreditvolym och penningmängd, sker i två steg.
  9. – På aggregerad och anonymiserad nivå kan vi se rörelsemönster och grad av kontakt i befolkningen, förklarar Gun Peggy Knudsen, vice direktör för norska Folkhelseinstituttet.
  10. Den marginella utgiftsbenägenheten betecknas som (g) och beskriver ökningen i aggregerad efterfrågan om bruttonationalprodukten (BNP) ökar med 1 enhet (krona).
  11. Folkhälsomyndigheten samarbetar med tjänsten Telia Crowd Insights, som analyserar anonym och aggregerad rörelsedata – vilket innebär att man kan följa hur grupper av människor förflyttar sig genom landet.
  12. Modellen består av BNP på X-axeln och aggregerad efterfrågan på Y-axeln – normalt ritas en 45-gradig vinkel för att spegla var Y = AD.
  13. Den marginella utgiftsbenägenheten är även central för att bestämma multiplikatoreffekten som används för att beräkna hur mycket den totala ökningen av BNP då aggregerad efterfrågan ökar.
  14. Sedan en månad tillbaka har ett brittiskt finansbolag lyckats slå börsindex genom att automatiskt köpa och sälja aktieposter baserat på aggregerad data av vilka ” känslor ” som dominerar kommentarerna på det sociala nätverket.
  15. -Vad exakt det är för tillgångar kan jag inte gå in på men på en aggregerad nivå kan jag säga att det är över tio miljarder kronor, säger Mira Naumanen till SVT.
  16. – En del av utmaningen och det som vi jobbar med är att försöka få till det som vi kallar för aggregerad efterfrågan, det vill säga att man försöker hitta naturliga geografiska kluster, säger han.
  17. Då endast arbete skapar värden leder nyinvestering i till exempel maskiner och redskap (om investering i arbetskraft antas konstant) till en minskad profitkvot och därmed mindre vinst på aggregerad nivå.
  18. Hennes slutsatser är att en brottsförebyggande verksamhet kan vara vilket initiativ eller vilka policys som helst vars syfte är att minska eller eliminera brott, brottslighet och rädslan för brott på aggregerad nivå.
  19. Vi tittar bara på aggregerade flöden.
  20. Enligt det neoklassiska perspektivet är jämviktsnivån på produktionen där den aggregerade efterfrågan motsvarar det långsiktiga aggregerade utbudet.
  21. Vilket i sin tur ökar den aggregerade efterfrågan.
  22. Till bilden intill med diagrammet AS-AD står AS för aggregerade utbudet (Aggregated Supply) och AD står får aggregerade efterfrågan (Aggregated Demand).
  23. Summan av en ekonomis samtliga utbudskurvor utgör det det aggregerade utbudet.
  24. Kostnadsinflationen kan avbildas grafiskt som en skiftning uppåt av den aggregerade utbudskurvan.
  25. I de fallen beror jämviktsnivån på produktionen, huvudsakligen på nivån av den aggregerade efterfrågan.
  26. Fram till 1930-talet skilde ekonomiska analytiker inte på individuella ekonomiska beteenden och aggregerade beteenden.
  27. En makroekonomisk modell bygger alltså på hur de aggregerade storheterna hänger samman och påverkar varandra.
  28. – Ja, djupare än såhär går det inte att gå eftersom det som vi analyserar är anonymiserade och aggregerade resemönster.
  29. Says lag avser den aggregerade reala efterfrågan, vilket inte bör blandas ihop med den monetära efterfrågan.
  30. Inom makroekonomi studeras en ekonomi som helhet med fokus på aggregerade variabler som produktion, arbetslöshet och inflation.
  31. På ett aggregerat utbuds-och efterfrågandiagram kan kostnadsinflationen avbildas som en skiftning uppåt av den aggregerade utbudskurvan.
  32. Keynesianismen innehåller bland annat idéer om hur en regering kan dämpa konjunktursvängningar genom att styra den aggregerade efterfrågan.
  33. Tillsammans med den autonoma aggregerade efterfrågan (AD) kan den hjälpa att bestämma BNP jämvikten i den Keynesianska korsmodellen.
  34. EU-ländernas budgetunderskott beräknas sjunka till 2,7 procent av BNP 2014, medan EU:s aggregerade statsskuld beräknas uppgå till nästan 90 procent av BNP.
  35. Den aggregerade tillgången kan vara väldigt elastisk på grund av extra, oanvänd kapacitet, såsom hög arbetslöshet eller underanvänt kapital.
  36. Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation.
  37. Samtidigt tyder data från Telias tjänst crowd insights, som visar anonyma och aggregerade rörelser i samhället, på att allt fler åker in till jobbet.
  38. Under en perfekt marknad kommer utbudet att bestämmas av den aggregerade marginalkostnadsfunktionen för att producera den aktuella varan eller tjänsten.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2