/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till akribi

Hur upplevde du uppläsningen av akribi?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till akribi

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hädare en synonym till heretiker?

Hur används ordet akribi?

  1. En minst sagt kreativ inställning till vetenskaplig akribi och en imponerande snickarglädje med väsensskilda statistiska undersökningar som material präglar de stipendiefondssugna forskarnas debattinlägg.
  2. För att styrka delstudiens akribi har det därför varit nödvändigt att diskutera dessa oöverensstämmelser i förhållande till konstruktionen av detta paradigm.
  3. För att säkra delstudiens akribi fick informanterna efterföljande möjlighet att kommentera och korrigera tolkningarna av de utsagor som låg till grund för studiens analyser och resultat.
  4. Delkapitlet avslutas med en diskussion om tolkningarnas akribi i förhållande till andra tolkningar av Vygotskijs texter.
  5. Frågan om denna dialektiska tolknings akribi diskuteras utifrån tre perspektiv.
  6. Du har lärt mig mycket om akribi och om arbetet med ett historiskt källmaterial.
  7. Socialisationen in i det naturvetenskapliga synsättet har fört en del doktorander till gränslandet mellan akribi och skepsis.
  8. Men lika litet liknar det vad som på svenska högskolor är traditionstyngd normalvetenskap med dess ideal av akribi och största försiktighet.
  9. Med respekt för Klas Josefssons akademiska akribi anser jag att man i en journalistisk framställning rörande Kanada kan växla mellan orden provins och delstat.
  10. " Fakultetsopponenten " framförde den grundläggande vetenskapliga kritiken, den" andre opponenten ", som respondenten utsåg bland sina vänner, brukade inrikta sin granskning främst på akribi och formalia.
  11. Han författade talrika artiklar för Wilhelm Heinrich Roschers Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie och publicerade recensioner i Berliner Philologische Wochenschrift, vilka enligt Carl Becker utmärks av " klarhet och akribi".
  12. Hade de gammaltroende tagit emot honom enligt akribi hade detta inneburit att hans vigningar hade nullifierats genom dopet, varför man tog emot honom enligt oikonomi och på det viset erhöll en hierark.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Linus
  Latinskt namn med oviss betydelse, eventuellt grekiskt ursprung.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs akribi?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en akribi akribin
genitiv en akribis akribins
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2