/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till alla gener

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet alla gener?

  1. Först kom HUGO projektet som kartlade människans alla gener.
  2. i vilken alla gener som påverkar karaktären summerats.
  3. Man behöver bara bestämma ett fåtal av alla gener för att veta vilken art det är.
  4. Det vanligaste är att människan har två kopior av alla gener i sin arvsmassa, men det finns undantag.
  5. Forskarna har lyckats inaktivera över 10.000 gener – nästan hälften av alla gener hos däggdjur, inklusive oss själva – hos möss.
  6. Hela mekanismen är inte avslöjad, utan det krävs mer forskning innan man känner till alla gener som styr sömnen.
  7. När norska forskare i fjol lyckades att kartlägga torskens hela arvsmassa, gav det forskarna DNA-information från alla gener hos torsken.
  8. Under de senaste åren har alla gener som kodar för koenzym A:s biosyntetiska enzymer identifieras och på vägen har strukturen för flera proteiner också bestämts.
  9. Som med andra studier av beteendegenatik, är forskning om blyghet komplicerat på grund av alla gener som är involverade, och förvirringen i att definiera fenotypen.
  10. Dessutom uttrycks så gott som alla gener cirkadianskt, delvis genom att cyanobakteriers kromosomer är olika tätt packade beroende på tid på dygnet, och det i sin tur styr transkription av olika gener.
  11. Eftersom det genetiska materialet rekombineras vid sexuell reproduktion och den slutliga arvsmassan hos avkomman inte helt representerar den ursprungliga genotypen (eftersom alla gener inte förs vidare) ger det utrymme för konkurrens, och därmed selektion på gennivå.
  12. Omik är ett samlingsnamn på en stor grupp metoder som på senare tid börjat användas för att mäta till exempel hur mycket alla gener är påslagna i en viss cell under vissa förhållanden (transkriptomik) eller studera förändringen i ett stort antal proteiner (proteomik).
  13. Två tredjedelar av de tillfrågade är alltså emot att polisen ska registrera allas gener.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2