Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är ansluta en synonym till förena?

Hur används ordet alldeles så?

   1. – Förslaget är alldeles så just nu är slutresultatet svårt att överbllicka, men vi har stor efterfrågan på äldre, centralt belägna lägenheter.
   1. -Jag är inte beredd att skriva under på att svenska banker betett sig alldeles så mycket bättre än andra, sade Borg.
   1. Under fruktsättningen förbrukas den i märgen avsatta upplagsnäringen alldeles, så att stammen, då frukterna mognat, är endast ett tomt rör och bortdör.
   1. Inom ramen för det oaktsamma finns ju nyanser, men jag är inte alldeles så där öppen för att börja fundera kring uppsåt, för då höjer man ribban och får andra bevissvårigheter.
   1. Det bör dock klargöras att trohetsfrågan inte är alldeles så enkel som den ofta framställs, eftersom Normalupplagan är baserad på Textus Receptus, snarare än de äldre manuskript som använts sen 1900-talets början.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .