Vad betyder allernådigst?

  1. (ålderdomligt ord eller ironiskt) i sin stora nåd
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet allernådigst?

   1. Allt skulle styrka hans anhållan att majestätet allernådigst täcktes ge sin underdånigste och tropliktigaste undersåte kommerseråds karaktär och heder.
   1. Maj:ts allernådigste förbud olovligen hyrt sig fyra enrolleringsbåtsmän från Onsala socken ".
   1. Sire, franska, av latinets senior och Sieur, " allernådigste herre", tilltal till kejsare och kungar.
   1. Inget apotek fick anläggas i Sverige utan kronans tillstånd, " Vår allernådigste vocation och beställning", såsom det heter i 1688 års medicinalordningar.
   1. Inskriptionen runt locket lyder i översättning: " Här vilar den allernådigste fursten och herren herr Karl, den lysande riddaren herr Knuts son, svears, göters och norrmäns konung.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Love

Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe..

Ludvig

Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe..

Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos