/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till allmän kännedom

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet allmän kännedom?

  1. Att det numera inte i första hand är kiosklitteratur, traditionella deckare och kärlekshistorier, utan litteratur med kvaliteter som bildade vill sprida till allmän kännedom som står för pocketbokens nya framgång konstateras.
  2. En biografbrand 1977 med nära 700 dödsoffer kom inte till allmän kännedom förrän efter 18 år.
  3. Men allt kom till osedvanligt allmän kännedom först i juli.
  4. Han bekräftade att det fanns en allmän kännedom i de här kretsarna, och även inom svenska UD, om att den här typen av "kick backs" förekom.
  5. Källor i Saudiarabien säger till tidningen att "det är allmän kännedom i försvarskretsar" att en överenskommelse har träffats.
  6. Att de verkliga motiven bakom beslut kommer till allmän kännedom kan aldrig vara av ondo.
  7. Utredningsmaterial släpptes först långt senare till allmän kännedom.
  8. Polisen meddelar för allmän kännedom att en hemvärnsövning kommer att genomföras under lördagen.
  9. – Det var nödvändigt att föra till allmän kännedom vad som var det egentliga problemet.
  10. För de som inte är vaksamma kan hemliga ” guilty pleasures ” göras till allmän kännedom.
  11. När den strandade knölvalen blev allmän kännedom så blev hans mark packad av besökare.
  12. Det är därför märkligt att Beurlings framgångsrika arbete har kommit till allmän kännedom.
  13. – Det är en allmän kännedom att det finns en genväg över bron, som mannen använt sig av.
  14. Margareta var dock besluten om att han skulle lyckas genomdriva det och det kom till allmän kännedom 1446.
  15. En detaljerad beskrivning anförtroddes åt Edmond Halley, men den kom inte till allmän kännedom förrän efter hans död 1742.
  16. Avtalet i fråga kostar landstinget 3,6 miljoner kronor och det faktum att det inte diarefördes gjorde att det inte kom till allmän kännedom.
  17. Man kanske skäms för det eller så var det så starka krafter bakom att man inte ville att det skulle komma till allmän kännedom.
  18. Vidare skriver man i domen att det inte är visat att det år 2010 fanns någon allmän kännedom om risker i råvatten för parasitangrepp.
  19. ACLU-advokaten Jameel Jaffer uppgav att militären trodde att de kopior av filmen som fanns hade förstörts och inte skulle komma till allmän kännedom.
  20. När hon mötte väljarna för första gången efter att FBI-chefen James Comeys brev blivit allmän kännedom ägnade hon mycket tid åt att kritisera honom.
  21. Under de månader som uppenbarelserna ägde rum kom saken till allmän kännedom, och tusentals människor samlades för att ta del av händelserna.
  22. Bandet startades 2000 men kom inte till allmän kännedom förrän 2004 efter att tidigare bara " repat och varit anonyma tidigare" genom åren.
  23. Dessa uppgifter kom till allmän kännedom efter att förundersökningen mot den avlyssnade personen var avslutad, och publicerades i juni 2009 av tidningen Resumé.
  24. Men trots allmän kännedom om påsarnas funktionalitet, meddelade Halmstad energi och miljö i veckan att bara en fjärdedel av kommunens samlade matavfall sorteras i de gröna påsarna.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Jennifer
  Engelskt namn som antagligen kommer från det walesiska namnet Guinevere: vit våg.
 • Jenny
  Smekform för det engelska namnet Jane: Herren är nådig. Även en kortform av det engelska namnet Jennifer: vit våg.
 • Besläktade namn: Jennie, Jenni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2