/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till allmän mening

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet allmän mening?

  1. Det är en allmän mening att stora skalv drabbat staden med 60 till 80 års mellanrum.
  2. Lika väl som svenska folket vill bibehålla monarkin är jag övertygad om att det är en allmän mening att statschefens - kungens - uppgifter skall inskränka sig till vad som anges i gällande regeringsform.
  3. Men det är viktigt för lärandet inom myndigheterna och i allmän mening för att demokratin ska fungera, sade han.
  4. Just saffran var något som det rådde allmän mening om att det skulle finnas mycket av.
  5. Det fanns en allmän mening att fler experiment behövdes för att kontrollera Millers resultat.
  6. Derivat i allmän mening är något som är bildat eller härlett ur något annat.
  7. Ateism kan också delas in i ateism i allmän mening och ateism i specifik mening.
  8. Produktion är ett begrepp som i allmän mening oftast betecknar ett mätbart resultat av någon slags tillverkning.
  9. -Sammantaget är bilden av den svenska ekonomin sådan att efterfrågan de närmaste åren kommer i allmän mening att vara god.
  10. Äldre betydelser har varit synonymer till trakt och nejd, samt i en mer allmän mening ort på landsbygden.
  11. Först efter att ordet fått sin religiösa betydelse kom det att också betyda räddning i mer allmän mening.
  12. – Det även om de naturligtvis kan påverka Assads beslutskalkyler i mer allmän mening, genom att ge eller vägra ge stöd till vissa offensiver.
  13. Det var under 1960-talet och inrättandet av myndigheten Riksutställningar som fenomenet vandringsutställningar började förekomma frekvent i kulturlivet och bli tillgängligt i en mer allmän mening.
  14. Termen kroppslighet har sedan 1990-talet använts mycket inom filosofi, sociologi, idéhistoria, antropologi etc. i mer allmän mening och har fått stor betydelse för att språkligt hantera nya synsätt inom kulturvetenskaper.
  15. En allmän mening har också varit att namnet skulle betyda " bäveråker", men andra har betvivlat denna förklaring, bland annat tvivlade redan på 1700-talet kyrkoherden och författaren Olof Broman på denna förklaring.
  16. Ateism i allmän mening innebär att man tar ställning till alla gudar medan ateism i specifik mening tar ställning till en personlig gud som är allvetande, allsmäktig, god och skapare av himmel och jord.
  17. Sedan parlamentarismens genomslag 1917 har praxis varit att monarken endast framför riksdagens allmänna mening i utrikespolitiska ämnen, dock utan att detta förbehåll direkt stadgas i någon lag.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2