/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till allmän sammankomst

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet allmän sammankomst?

  1. Enligt lagen är rökning vidare förbjuden i lokaler där en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
  2. Demonstrationen var en allmän sammankomst som krävde polismyndighetens tillstånd.
  3. De åker dit och hindrar de unga arrangörerna med motiveringen att den typen av allmän sammankomst är tillståndspliktig.
  4. Dessutom omhändertogs en person för ordningstörning och ytterligare en rapporterades för att ha anordnat allmän sammankomst utan anmälan.
  5. Föreningen anses därmed drivas i vinstsyfte och en regel i Ordningslagen säger att "den som i vinstsyfte anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skall ersätta polismyndigheten för dess kostnader".
  6. Att exempelvis be om lov att få ordna allmän sammankomst eller cirkusföreställning samt för att få samla in pengar blir 30 kronor dyrare och kostar 250 kronor.
  7. – Travverksamheten är ingen allmän sammankomst.
  8. Vad menas egentligen med allmän sammankomst?
  9. Att ha en hemmafest är ingen allmän sammankomst.
  10. Händelsen polisanmäldes och rubriceras som störande av allmän sammankomst.
  11. – Det är uppenbart att det är en allmän sammankomst.
  12. En allmän sammankomst av det här slaget kräver tillstånd.
  13. Men vad är egentligen en allmän sammankomst – och vilka berörs?
  14. Vad det är för slags allmän sammankomst är ännu oklart.
  15. Vilket rubriceras som störande av allmän sammankomst, säger Calle Persson.
  16. – Jag betraktar det här som en allmän sammankomst för opinionsyttring.
  17. Enligt Riksidrottsförbundet ska träningarna inte heller räknas som en allmän sammankomst.
  18. – Det är inget som lyder under allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
  19. Nu ställs de inför rätta misstänkta för störande av allmän sammankomst.
  20. – Tre personer kommer att bli rapporterad för störande av allmän sammankomst.
  21. -Av det skälet att de sökte tillstånd att ha sin allmänna sammankomst på just den scenen.
  22. På måndagsförmiddagen gick polisen ut med att man ändrar sig och tillåter den nazistiska organisationen NMR:s allmänna sammankomst.
  23. Till följd av vad som stadgades i denna recess i Malmö, blev ständerna kallade till Svea rikes ständers allmänna sammankomst 1664 och därmed kan man säga att området började bli formellt integrerat i Sverige, med vissa undantag såsom bibehållandet av Skånelagen för området och vissa perioder då Skånes representation i riksdagen drogs in.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-28

 • Leo
  Latinskt namn med betydelsen lejon.
 • Besläktade namn: Leon
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2