Vad betyder allmänpreventiv?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är fåll en synonym till tygkant?

Hur används ordet allmänpreventiv?

   1. En sådan styrning har också en viktig allmänpreventiv funktion på så sätt att reglerna tydliggör ansvaret för alla aktörer som är inblandade i förorenande verksamheter och förorenade områden.
   1. departementschefen menade att kommitténs förslag innebar klara risker från allmänpreventiv synpunkt.
   1. Ibland kan sådana argument också ge uttryck för föreställningen att en ökad kriminalisering också kan ha en allmänpreventiv funktion.
   1. Det finns alltid en allmänpreventiv aspekt som vi ska ta hänsyn till men den ska också vägas mot den publicitetsskada som kan uppstå vid en publicering.
   1. Påföljdernas svårhet kan dock i större eller mindre utsträckning bygga på dess tänkta allmänpreventiva effekt.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs allmänpreventiv ?

adjektiv
positiv en allmänpreventiv
ett allmänpreventivt
den|det|de allmänpreventiva