/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till allmänt förekommande

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet allmänt förekommande?

  1. Pilgrimsfalken var vid andra världskrigets slut en relativt allmänt förekommande art.
  2. Dessa är allmänt förekommande runt akvarierna och svarar gärna på frågor.
  3. Dessutom är bilden allmänt förekommande och i sammanhanget relevant.
  4. Reproduktioner av den är dock allmänt förekommande i många hem.
  5. Vissa föremål är så allmängiltiga och allmänt förekommande att man aldrig reflekterar över dem.
  6. Den som vill tolka bild-språket och lära sig förstå uppsöker förstås galleriet där det allmänt förekommande flimret är ett av mysterierna.
  7. Göingegeten är en rest av den gamla svenska getpopulation som förr var allmänt förekommande i hela Sydsveriges skogsbygd.
  8. Och jag tror inte att det är allmänt förekommande med golfspel, säger han.
  9. Vattenburna sjukdomar är allmänt förekommande.
  10. Zirkon är allmänt förekommande i jordskorpan.
  11. I Skandinaviens fjälltrakter är glimmerskiffer allmänt förekommande.
  12. Råttor och annan ohyra var allmänt förekommande.
  13. Etiopider skulle varit allmänt förekommande på Afrikas horn.
  14. Tillgängligheten och missbruket var allmänt förekommande på festivalen, enligt rapporten.
  15. Även almsjukan är allmänt förekommande i Sörmland och på Gotland.
  16. Metoden liknar det allmänt förekommande sättet att genomföra hörseltest.
  17. Den är allmänt förekommande i Europa och sydvästra Asien.
  18. Det är ett allmänt förekommande ord i sydafrikanska ortnamn.
  19. Den är allmänt förekommande, och inga hot är kända.
  20. Det är allmänt förekommande och används inte minst av fotterapeuter.
  21. Släta trolovningsringar blev i Norden allmänt förekommande på 1800-talet.
  22. Den orientaliska rasen skulle varit allmänt förekommande i hela Arabvärlden.
  23. ” Kundarrangemang av den typ det här gäller är allmänt förekommande på marknaden.
  24. I Sverige blev valsen allmänt förekommande från mitten av 1800-talet.
  25. Grekiska räkneord är som prefix allmänt förekommande i matematiken och naturvetenskapen.
  26. I Sverige är arten allmänt förekommande över stora delar av landet.
  27. Den motsvarande ytbergarten är rombporfyr, som är allmänt förekommande i Oslofältet.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-07-07

 • Klas
  Svensk och tysk kortform av det grekiska namnet Nikolaus som betyder seger och folk.
 • Besläktade namn: Claes, Claus, Klaus

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2