/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till allmänt utbredd

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet allmänt utbredd?

  1. Den långhåriga grymtoxen är allmänt utbredd i Tibet.
  2. Varför hyllas inte en mer allmänt utbredd kreativitet av de starka organisationer som står bakom Läsrörelsen?
  3. - Jag tror inte det finns nån allmänt utbredd uppfattning att vi i Sverige nästa sommar ska behandla människor från Grekland och Polen helt olika när vi är medlemmar i samma union, säger han.
  4. Det är en attraktiv tanke, men den står ofta i vägen för en seriös diskussion om hur man bäst kommer till rätta med alkoholskador, fyllevåld, sexuella övergrepp, gängmord och allmänt utbredd kriminalitet i allt yngre åldersgrupper.
  5. Det tycks finnas en allmänt utbredd uppfattning om att våra dagars möbelsnickare inte är alls så skickliga som deras kolleger för ett par hundra år sedan.
  6. Traditionen kom troligen från Tyskland på 1300- eller 1400-talet men blev inte allmänt utbredd förrän på 1900-talet.
  7. Det är inget allmänt ungdomsuppror som man beskrev det i Backa, det är inte heller en allmänt utbredd arbetslöshet hos ungdomar som är förklaringen till bilbränderna.
  8. Den har skapat en allmänt utbredd uppfattning om att politiker bara bryr sig om sig själva och sina plånböcker.
  9. Förfäderskult var en allmänt utbredd sedvänja.
  10. Pseudomonas aeruginosa är en allmänt utbredd jordbakterie av släktet Pseudomonas.
  11. Båda sidor anklagas för måttlöst övervåld, allmänt utbredd tortyr och godtyckliga gripanden.
  12. Tandmätaren är allmänt utbredd i Sverige från Skåne ända upp till Norrbotten.
  13. -Det förekommer brister, men det handlar inte om någon allmänt utbredd vanvård av mink.
  14. I synnerhet hos shiiterna har tron på en kommande mahdi varit allmänt utbredd.
  15. Vid tiden för den senaste istiden (Weichsel) var den ganska allmänt utbredd över Europa och norra Asien.
  16. Tron på spöken i thailändsk folktro är både allmänt utbredd och fortsatt stark ända in i nutiden.
  17. Till Sverige kom Alla hjärtans dag-traditionen först på 1960-talet, men blev inte allmänt utbredd förrän under 1990-talet.
  18. Rebellerna har inte ställt några specifika krav, men en allmänt utbredd uppfattning är att de vill ha en oberoende muslimsk stat.
  19. En allmänt utbredd missuppfattning är att hajar och rockor bara hör hemma i tropikerna, men detta är helt felaktigt.
  20. Nordiska kortsvansfår (även kortsvansfår eller nordiska får) är en fårtyp som från förhistorisk tid har varit allmänt utbredd i Norden.
  21. Att uppfattningen om en räntesänkning är allmänt utbredd speglas bland annat i handeln med så kallade Riba-kontrakt, där en sänkning är invägd i prissättningen.
  22. Sensualismen hade även börjat bli mera allmänt utbredd än tidigare, så festerna präglades av en mera lättsam inställning på kläder och umgänge.
  23. I många delar av världen föreskriver lagen könssegregation i omklädningsrum, duschar och liknande platser baserat på en allmänt utbredd uppfattning att detta krävs av säkerhetsskäl.
  24. Även uppfattningen om att han till det yttre dolde sin kunglighet och klädde sig i en svensk krigardräkt istället för i kunglig dräkt, tycks vara allmänt utbredd.
  25. Havreodlingen i Sverige blev allmänt utbredd under 1700-talet och nådde sin höjdpunkt i slutet av 1800-talet, då havre utgjorde omkring 50 procent av spannmålsproduktionen i landet.
  26. – Professionellt så finns en stor machokultur, säger hon förklarar att män ofta bär för tungt, tenderar att inte variera arbetsuppgifterna och att det bland gruppen finns en allmänt utbredd negativ attityd mot hjälpmedel och ergonomiska verktyg.
  27. I samtida officiella finska dokument kallas han Fredrik Kaarle, men trots det finns det en allmänt utbredd uppfattning att han hade för avsikt att anta kunganamnet Väinö I, en uppgift som ofta nämns även i nutida officiella dokument trots att den varit svår att verifiera historiskt.
  28. Före ACJ:s bildande hade antisionismen varit allmänt utbredd bland reformjudar (som organiserade och organiserar sig i Central Conference of American Rabbis), men i takt med de tyska nazisternas framgångar bytte CCAR först ståndpunkt till icke-sionism för att i slutet av 1930-talet aktivt stötta sionismen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2