Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är lotto en synonym till nummerspel?

Hur används ordet alluvialbildning?

   1. Till sin geologiska beskaffenhet är Pommern övervägande en alluvialbildning, oavsett de alluviala sediment, som här och där förekomma, såsom mossar, dynsand, slam etc. Att diluvim vilar på fast berggrund är självklart,
   1. alluvium, " vattenflöde, översvämning") eller alluvialbildning, i geologisk mening sådan avlagring av sand, lera och grus eller andra ämnen, som blivit bildad under den historiska tiden och som ännu idag på många ställen fortfarande bildas, antingen på sådana ställen av fastlandet, vilka tillfälligtvis översvämmas av vatten, eller i insjöar och hav.
   1. Floden har vanligtvis en gul ton på grund av alluvialbildningen i dalgångens jord.
   1. Någon gång under andra århundradet före Kristus upphörde bosättningen på montjuic som då kommit under romerskt inflytande, den troliga anledningen var att alluvialbildningen vid den närliggande hamnen gjort den obrukbar varför bosättningen flyttades.
   1. Även Danmarks tertiärformation och alluvialbildningar var föremål för hans undersökningar, liksom att han riktade uppmärksamheten mot de sedan tertiärperioden fortgående nivåförändringarna.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Malkolm

Keltiskt namn som betyder Colms tjänare - Colm är en variant av Columbas, som var Skottlands apostel..

Morgan

Keltiskt namn med den sannolika betydelsen vit sjö..