/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för alstrande, menade du alstra?

Synonymer till alstrande

Hur upplevde du uppläsningen av alstrande?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till alstrande

alstrande i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet alstrande?

  1. Det är självklart att de alstrande krafterna måste leva i harmoni för att frodas.
  2. Det kan även avse sändare för andra medier, exempelvis för alstrande av ultraljudvågor.
  3. Ursprungligen betecknade Tellus/Terra såningsfältet, sedan jorden i motsats till himmelen eller jorden såsom alstrande och närande.
  4. Ingveonerna förvarade nämligen i en helig lund på en ö i " Oceanen" bilden av en gudinna, Nerthus, som betecknade den alstrande jorden.
  5. Hos insekter är bilden något komplexare, eftersom olika insektsarter skiljer sig något mer åt vad gäller dygnsrytmens alstrande och sätet för centralklockan.
  6. Nicol uppfann 1828 ett prisma, efter honom benämnt Nicols prisma eller nicol, vilket blev ett viktigt redskap för alstrande och analys av polariserat ljus.
  7. Oftast tycks de ha uppfattats som den i jorden inneboende, alstrande naturkraftens representanter, och i det beotiska Thebe dyrkades Demeter och Kore som kabiriska gudinnor.
  8. De harmoniska system och förbindelser som används av Zappa är sammantaget betraktade snarast konventionella, vilket inte utesluter att det finns i enskild spänning alstrande ackordflyttningar och kontrastskapande intervallsprång.
  9. En senare romansvit 1944-1951 (med Las águilas och La torre) är en släktkrönika om familjen Ricarte – där den fåfänga och slösaktiga storstaden Buenos Aires ställs mot den rikt och tålmodigt alstrande landsbygden på ett närmast oförsonligt sätt.
  10. Det innebär att när två eller fler toner av mycket hög frekvens ljuder samtidigt, så kan det bildas genom intermodulation även komponenter som har frekvens lika med skillnaden i frekvens mellan de alstrande tonerna, vilkas frekvenser ligger långt över hörbarhetsgränsen.
  11. En förenklad bild av den huvudsakliga mekanism som tros ligga bakom alstrandet av en klocksignal hos blågrönalger.
  12. Hos däggdjur finns flera CRY-gener, och CRY är direkt inblandad i alstrandet av dygnsrytm, vilket den inte är hos till exempel fruktflugor.
  13. Även om det dock till stor del är samma gener som är inblandade i alstrandet av dygnsrytmsignalen hos insekter och ryggradsdjur, har de delvis fått olika funktioner.
  14. Man har i olika studier funnit att de proteiner som ingår i alstrandet av dygnsrytm i den suprakiasmatiska kärnan också uttrycks i andra celler, både i andra delar av hjärnan och i andra vävnader.
  15. Om man jämför de gener och de mekanismer som styr alstrandet av dygnsrytmer hos olika organismer finner man relativt stora skillnader, så stora att man antar att dygnsrytmer har utvecklats oberoende av varandra vid flera tillfällen i evolutionen.
  16. Idag används gynaikokrati oftast som synonymt med matriarkat, men i Bachofens ursprungliga uppfattning var gynaikokratin ett visst stadium av matriarkatet som motsvarade vad man i marxistisk terminologi kom att kalla urkommunismen, det stadium av mänskligt samhälle där människors sexualitet utövades fullständigt promiskuöst och där männens roll i alstrandet av barn antingen var okänt eller där det var omöjligt att definiera vilken man som var far till barnet.
  17. I en studie där man genmodifierat möss så att de uttryckte proteinet luciferas, ett ljusalstrande protein som bland annat finns hos eldflugor samtidigt som de uttryckte proteinet PERIOD (ett protein inblandat i alstrandet av dygnsrytmer, se mer nedan), så kunde man se att levercellerna relativt snabbt ställde in sin dygnsrytm efter mattiderna, och att även cellerna från lungorna till viss grad påverkades i sin dygnsrytm av måltider, men att cellerna i den suprakiasmatiska kärnan inte påverkades alls.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2