/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till amfiboli

Hur upplevde du uppläsningen av amfiboli?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till amfiboli

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet amfiboli?

  1. Enligt Diogenes Laërtius skrev Krysippos tolv verk (23 böcker) om lögnarparadoxen, sju verk (17 böcker) om amfiboli (tvetydighet) och ytterligare nio verk (26 böcker) om andra språkproblem.
  2. I bland annat Stegared förekommer amfibolit.
  3. Det mörka området i mitten är amfibolit.
  4. Spritt över landskapet finns förekomster av metabasiter, främst amfibolit.
  5. Basalt är en av de bergarter som kan omvandlas till amfibolit.
  6. På flera ställen i kommunen finns även basiska bergarter, bl.a. amfibolit.
  7. På Tjörn hittas områdena med amfibolit främst i samband med tonalit-granitzonerna.
  8. Berggrunden är i huvudsak röd gnejs, men med en del amfibolit kring Öströö.
  9. Bergskedjan är en avlång horst, bestående olika kristallina bergarter som gnejs, amfibolit, granit och kvartsit.
  10. Vissa bergarter är dessutom mer lättvittrade än andra ; till exempel är kalksten mer lättvittrat än amfibolit.
  11. På tvärs mot urberget löper emellertid grönstensgångar bestående av amfibolit och diabas, vilka innehåller kalcium och magnesium.
  12. Granat är en vanlig biprodukt vid järnmalmsindustrin, och finns i granatådergnejs, granit, granitgnejs, aplit, pegmatit och amfibolit.
  13. Man konstaterade att muren byggts av olika material, bland annat fint bokad träkol, graniterad gnejs och amfibolit.
  14. Berggrunden i den östra delen består av gnejs, diabas, amfibolit, revsundsskiffer och i den sydöstra delen av rätansgranit.
  15. I dess övre delar består Pältsan av den svårvittrade bergarten amfibolit, och övergår i dolomit längre ner på fjället.
  16. Fjällmassiven i väster består i huvudsak av lättvittrade glimmerskiffrar och fylliter, men i söder är det hårda mineralet amfibolit dominerande.
  17. Seveskollan byggs upp av hårda bergarter som till exempel kvartsit, diabas och amfibolit, och bygger således upp de högsta fjällmassiven.
  18. Urberget består av både magmatiska och metamorfa bergarter, till exempel gnejs, diabas, amfibolit och olika graniter så som Revsundsgranit och Rätangranit.
  19. Rössjöns vatten är ovanligt genom att pH-värdet aldrig sjunkit under 6, trots att berggrunden är vanligt urberg med inslag av amfibolit.
  20. Bergarterna i området utgörs främst av gnejs och gnejsgranit men även amfibolit, diabas och basalt finns, vilket tyder på att det förekommit vulkanisk aktivitet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2