/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till analogt med

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är örla en synonym till vimla lokalt?

Hur används ordet analogt med?

  1. Detta är analogt med envariabelns terrasspunkt.
  2. Frasen användes analogt med etnisk minoritet.
  3. Ordet är analogt med en nautisk loggbok.
  4. En högernoethersk ring definieras analogt med högerideal.
  5. Detta tillstånd är analogt med underkylt vatten.
  6. Begreppet gravitonastronomi är bildat analogt med fotonastronomi och neutrinoastronomi.
  7. Enamin-imintautomeri kan anses vara analogt med keto-enoltautomeri.
  8. Systemet är en sexuell fortplantning analogt med det hos djur.
  9. Hon arbetar i princip alltid analogt med penna och papper.
  10. Ganska snart ändrades modellnamnen till TR671 resp. 672, analogt med PV651.
  11. Förhållandet i fråga är analogt med det mellan kornett och trumpet.
  12. Ämnet är strukturellt analogt med fumonisin B1 och är mer cytotoxiskt.
  13. Jag uppfattar att det är någonting analogt med detta i slöjdklubbspedagogiken!
  14. Det översätts ordagrant som ’ goahuvud ’ eller – analogt med exempelvis metal-head – ’ goafan ’.
  15. Senare A1500-modeller med Kickstart 2.0 kallades ibland för A1500+, analogt med A500+.
  16. Deklination används för lägesbestämning på himmelssfären analogt med hur latitud används för jordytan.
  17. RA används för lägesbestämning på himmelssfären analogt med hur longitud används för jordytan.
  18. 1939 modifierades fronten och bilen bytte namn till 1100, analogt med övriga modellprogrammet.
  19. Schizofreni är sannolikt en störning med komplex ärftlighet, analogt med diabetes eller högt blodtryck.
  20. Den måste kombineras med ett koordinattillstånd, vilket är analogt med gaugefixering i andra fältteorier.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2