/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till analysering

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet analysering?

  1. Länsstyrelsen ger också SL rätt att spara det inspelade materialet i högst tre dygn för eventuell identifiering av brottslingar eller analysering av olyckor och tillbud.
  2. Allt fördes till Oceanografiska institutionen i Göteborg för vidare analysering.
  3. även om analysering av Messengers söknanden från 2011 och 2013 inletts.
  4. Det kan då handla om analysering av misstänkt bomb, objekt ibland efter bedömning av skyddsvakt.
  5. Simulink, utvecklad av MathWorks, är ett kommersiellt verktyg för modellering, simulering och analysering av dynamiska system.
  6. Företagets första produkter, BASE II (1990) och BASE III (1991), var verktyg utvecklade för analysering av Bridge.
  7. Ofta är den viktigaste fasen i en laboratorieundersökning det som sker före provets analysering, den så kallade preanalytiska fasen.
  8. Mars Sample Return är ett rymduppdrag med uppgiften att hämta stenar och damm från Mars och sedan återvända med dem till Jorden för analysering.
  9. Han använde sig av de metoder som redan brukades vid analysering av de litterära klassikerna, och blev övertygad om att mycket lite av vad som stod i Bibeln kunde betraktas som ovedersäglig sanning.
  10. Hon deltog i Operation Grapple, de första brittiska vätebombstesterna, då hon ombord hade en handfull helikoptrar och Grumman Avenger AS.4:s för att samla prover från testerna och transportera tillbaka dem för analysering.
  11. Medborgarjournalistik, eller gräsrotsjournalistik (på engelska Citizen journalism alternativt " public", " participatory", " democratic", " guerrilla" eller " street journalism"), är ett samlingsnamn på journalistisk praktik där personer ur allmänheten, i motsats till professionella yrkesjournalister, bidrar till insamling, rapportering, analysering och spridning av nyheter.
  12. OSI är även försvarsdepartementets verkställande ombud (executive agent) för Defense Cyber Crime Center (översatt: Försvarets cyberbrottsliga centrum), som innefattar ett laboratorium för analysering och diagnostisering av bevismaterial i försvarets brottsutredningar (Defense Computer Forensics Laboratory), samt ett utbildningsprogram för utredare inriktade på databrottslighet (Defense Computer Investigations Training Program).
  13. Jag vet inte riktigt hur de gjort med coachningen och analyseringen.
  14. Därför använder man sig av odlingssubstrat för att kunna hantera mikroorganismerna och cellerna på ett behändigt sätt som underlättar analyseringen av de resulterande kulturerna.
  15. -Vi fortsätter utredningen och håller flera förhör och det har gjorts en teknisk undersökning men där är inte analyseringen klar och jag vet ännu inte vilken typ av bevisning det ger.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt