Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är besegla en synonym till stadfästelse?

Hur används ordet ange i detalj?

      1. Utan att behöva ange i detalj hur byten och affärer gjorts kan man göra på följande vis: Den som sålt inlösenrätterna multiplicerar antalet aktier med 262 kronor för att få avyttringspriset.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..