/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till angränsa

Hur upplevde du uppläsningen av angränsa?

eller

Liknande ord till angränsa

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet angränsa?

  1. Svårigheten med att skilja utformning från innehåll innebär att vissa medielogiska indikatorer kan angränsa till gestaltning av medieinnehållet.
  2. För Göteborgs del var det första gången som en stadsdel uppfördes utan att direkt angränsa till befintlig stadsbebyggelse.
  3. En ny insekt som placeras ut måste angränsa till en av de egna insekterna och får inte angränsa till någon av motståndarens insekter.
  4. Södra Källtorp kommer ligga nära Vedboskogen och angränsa till Vallby, Råby och Eriksborg.
  5. Kangas visar hur religiös fromhet kan angränsa till sadism och självförnekelse, och samtidigt hur det kan förgifta kärleken och hemmet.
  6. Sett till existensen av tematik och konflikter är romanen nära att angränsa till romangenren, där konflikter löses, personer utvecklas, intrigen stegrar och romanen når höjder och dalar.
  7. Det enda undantaget till denna regel är de två första stenarna i spel ; den andra spelarens första sten som måste angränsa till första spelarens bricka för att vara förenligt med regeln om en sammanhängande bikupa.
  8. Det angränsas underifrån av hippocampala barken och framifrån/medialt av entorhinala barken.
  9. I sydost angränsas det av Attika, i norr av Fthiotis och i väster av Fokis.
  10. Den angränsas i norr av Norra ishavet, i öst av Atlanten, i sydöst av Karibiska havet och i syd och i väster av Stilla havet.
  11. Även i angränsade län tillåts skyddsjakt på säl.
  12. Östermalmshallen ska utvidgas till de två angränsade fastigheterna.
  13. Tjejen bor i en angränsade kommun 18 mil bort.
  14. Hela torget och angränsade kvarter var avspärrade med kravallstaket.
  15. Varningen gäller hela Jönköpings län men också angränsade län.
  16. Branden är nu släckt, och inga angränsade byggnader skadades.
  17. Även avtal med angränsade kommuner kan komma att ses över.
  18. Varningen gäller även för de angränsade länen Östergötland och Uppsala.
  19. Eleverna kommer företrädesvis från Östergötland och angränsade län.
  20. Det angränsade även via Bottniska viken mot Åland.
  21. Länet angränsade även mot Bottniska viken och Ryssland.
  22. I angränsade område finns det sedan tidigare kända föroreningar i marken.
  23. – Vi lyckades stoppa branden från att sprida sig till den angränsade lagerbyggnaden.
  24. Uppsalapolisen väntas också kunna ta hjälp av angränsade regioner vid stora matcher.
  25. Därefter kom Runt om, med nyheter från angränsade län, och till sist vädret.
  26. Men i den angränsade kommunen Strömsund har medelåldern bara ökat med 2,5 procent.
  27. Amtet angränsade i öst till Grönlandshavet, Norska havet, Danmarkssundet och Nordatlanten.
  28. Polisen har heller ingen liknande information varken i angränsade län eller i övriga Sverige.
  29. Inne i det angränsade ställverket startade en brand i inne i ett av ställverksfacken.
  30. När Hultsfredsfestivalen gick i konkurs, drog de med sig de angränsade bolagen i fallet.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-30

 • Elof
  Fornnordiskt namn med betydelsen ensam arvinge.
 • Leif
  Nordiskt namn som betyder arvinge. Kortform av namn som slutar på -leif(r), som Torleif.
 • Besläktade namn: Elf

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2