/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till anhopa

Hur upplevde du uppläsningen av anhopa?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet anhopa?

  1. Med tanke på att det främst är denna grupp som redan sagt upp sig är det svårt att se att ansökningarna skall anhopa sig.
  2. Allt eftersom munsåret fortskrider anhopas som regel blåsorna.
  3. Dessa anhopas lätt som en allt surare råhumus.
  4. Motorgas är tyngre än luft och kan därför anhopas vid ett läckage i lagringen i lågt liggande utrymmen.
  5. Dessutom finns det enligt forskarna allt fler bevis på att kemiska föroreningar från industrin som kvicksilver, bly och organiska miljögifter anhopas i fiskar och havsbotten.
  6. Då tvingas man kanske att tänka ett steg till och se ifall det är flera fall som anhopas, säger Andreas Lägermo, hygienssjuksköterska i Jönköpings län.
  7. Trots omsorgsfull förbehandling rekommenderar inte heller finska livsmedelssäkerhetsverket fortlöpande eller flera på varandra följande intag av stenmurklor, eftersom toxinresterna anhopas i kroppen.
  8. En gång i månaden spolas krukan ordentligt med rent, ljummet vatten för att motverka utfällningar av skadliga salter som anhopas i substratet och kring rötter (viktigt).
  9. Gauchers sjukdom betecknas av sällsynta ärftliga sjukdomstillstånd orsakade av brist på enzymet glukocerebrosidas som klyver glukocerebrosider, vilka härigenom kommer att anhopas i framför allt lever och mjälte men även i benmärg, lymfkörtlar m.m.
  10. De vid isranden anhopade grusmassorna bildade ändmoränstråkens höjdkammar, medan därbakom grundmoränens småkulliga landskap utbredde sig och där framför vidsträckta, delvis skogbevuxna, sandfält bildats av istäckets smältvattensälvar.
  11. Målningarnas datering har ofta varit vaga, eftersom C14-datering riskerar att ge missvisande resultat i grottor eftersom prov från olika perioder ofta finns anhopade i grottor och under klippsprång.
  12. Efter internt missnöje bland postarbetarna ifråga om bemanning och löner som anhopats under flera år av " social fred" lade Joseph Laniels regering mer till högen: budgetekonomi inom de offentliga företagen.
  13. Där ämnet anhopades uppträdde positiv elektricitet och där ämnet förtunnades negativ elektricitet.
  14. På grund av detta beteende är benen ofta randade i vitt av anhopad urinsyra.
  15. Klassgrupperingar, som härskar med stark förmögenhetskoncentration av anhopat kapital, illustrerar Piketty med hjälp av Balzacs, Jane Austens och Henry James ' romaner.
  16. Efter internt missnöje bland postarbetarna ifråga om bemanning och löner som anhopats under flera år av " social fred" lade Joseph Laniels regering mer till högen: budgetekonomi inom de offentliga företagen.
  17. Efter internt missnöje bland postarbetarna ifråga om bemanning och löner som anhopats under flera år av " social fred" lade Joseph Laniels regering mer till högen: budgetekonomi inom de offentliga företagen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs anhopa?

verb
aktiv passiv
grundform att anhopa att anhopas
nutid anhopar anhopas
dåtid anhopade anhopades
supinum har|hade anhopat har|hade anhopats
imperativ anhopa
particip
presens anhopande
perfekt en anhopad
ett anhopat
den|det|de anhopade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2